Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Curs Autorizat Inspector de Resurse Umane

Curs Autorizat Inspector de Resurse Umane

Devii specialistul in Resurse Umane de care are nevoie firma ta!

Preț:
Pret 500 lei
Durată:
6 zile

În cadrul contextului legislativ actual, toți angajatorii au obligația de a avea cel puțin o persoană care a urmat Cursul autorizat de Inspector de Resurse Umane. Așadar, acest lucru este o necesitate. Odată cu cadrul legislativ modificat, Cursul Autorizat de Inspector  de Resurse Umane se bazează pe o bogată cazuistică, ceea ce permite participanților la curs să beneficieze de un proces complex de instruire.

 

Obiectivele cursului :

 • Cunoașterea prevederilor legislației muncii în vigoarea
 • Abilitatea de a înțelege și a interpreta corect noul Cod al Muncii
 • Capacitatea de a afla răspunsuri concrete la problemele practice de zi cu zi de la un expert in domeniu
 • Capacitatea de a opera cu documentele uzuale in departamentul de Resurse Umane

 

Tematica cursului:

 • Codul Muncii: Contractul individual de muncă, Contractul colectiv de muncă, Contracte cu timp parțial, Timpul de muncă și odihnă, Sărbătorile legale, Concediile de odihnă, Concediile fără plată, Zilele libere plătite, Răspunderea juridică, Răspunderea disciplinară, Răspunderea patrimonială, Regulamentul intern, etc.
 • Registrul general de evidență a salariaților (programul REVISAL) – aplicații practice : cadrul legislativ, înregistrarea salariaților, modificarea și încetarea contractelor de muncă, efectuarea corecțiilor în Registrul de evidență
 • Raportul juridic de muncă : încheierea, executarea, modificarea, suspendarea, încetarea contractului individual de muncă
 • Întocmirea statelor de plată: calculul salariului de bază, calculul indemnizației de odihnă, a indemnizației pe durata incapacității temporare de muncă, determinarea contribuțiilor angajatului prin exemple de calcul salarial.
 • Legea 263/2010 privind sistemul de pensii: condiții de acordare a pensiei de limită de vârstă, a pensiei anticipate, a pensiei de invaliditate, întocmirea dosarului de pensionare, cumulul de pensii, etc.
 • Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă: condiții de acordare a indemnizației de șomaj, cuantumul indemnizației de șomaj, încetarea drepturilor de șomaj.
 • Formarea profesională: necesitatea formării profesionale, investiția în formare, planificarea și organizarea programelor de formare profesională
 • Dialogul social: sindicatele, reprezentanții salariaților, patronatul.
 • Securitatea și sănătatea în muncă

 

Beneficiile cursului :

 • Certificat de Inspector de Resurse Umane recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educației și CNFPA și un Supliment descriptiv Europass cu competențele dobândite
 • formare interactivă, practică, cu aplicabilitate imediată
 • coordonarea unui trainer autorizat cu vastă experiență în domeniul Resurselor Umane
 • suport de curs și multe exerciții practice, cazuistică diversă, aplicații 

 

Cursurile se desfășoară în sistem open, iar perioada anunțată pentru desfășurarea cursurilor este orientativă, data exactă urmând să fie anunțată cu aproximativ 7 zile înainte.

Locație: Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, București

Reduceri :

 • 25% studenților
 • 20% grupurilor de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea incepeii cursului)
 • 15% pentru foști cursanți

Reducerile nu se cumulează, acordându-se o singură reducere la alegere.

Taxa se poate achita în 2 sau 3 tranșe până la începerea cursului.

Condiții de înscriere:

Copie după buletin, copie după ultima diplomă de studii, fișa de înscriere completată și taxa de participare achitată în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: