Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici Eficiente de Recrutare si Selectie - online

Tehnici Eficiente de Recrutare si Selectie - online

Află cele mai noi tendințe în materie de recrutare și selecție, învață cum să folosești cele mai eficiente instrumente și angajează-i pe cei mai buni!

Preț:
250 lei
Durată:
7 zile

La acest curs înveți despre: analiza nevoii de recrutare, recrutarea internă și externă, profilul de selecție, matricea de competențe, etapele în procesul de recrutare, tehnici de interviu, tipuri de interviu, sourcing, decizia, etică.

Cursul se adresează:

 • tuturor managerilor implicați în procesul de recrutare, care doresc să stăpânească tehnicile de selecție pentru a atrage și reține talentele în companie.
 • practicienilor care caută să-și extindă experiența în domeniul Resurselor Umane
 • persoanelor fără experiență care doresc să profeseze în domeniul recrutării de personal sau care au preluat de curând responsabilități în cadrul departamentelor de recrutare.

Scopul cursului: dezvoltarea competențelor necesare pentru a realiza un proces de recrutare eficace, folosind metode bazate pe competențe.

Obiectivele cursului:

La finalul acestui curs participanții vor fi dobândit cunoștințe referitoare la:

 • analiza nevoii de recrutare
 • planificarea recrutării în funcție de necesitate
 • stabilirea surselor de recrutare
 • recrutarea internă
 • stabilirea criteriilor de selecție și a metodelor de verificare a competențelor
 • organizarea și desfășurarea interviurilor de selecție
 • procesul decizional
 • redactarea și comunicarea ofertei de angajare
 • integrarea noului angajat în companie

Tematică:

 • recrutarea, selecția și plasarea de personal
 • clienți interni vs clienți externi
 • analiza nevoii de recrutare
 • recrutarea internă vs recrutarea externă
 • bugetul de recrutare
 • profilul de selecție: fișa de post, mediul de lucru, atribuții
 • stabilirea etapelor în procesul de recrutare (analiza candidaturilor, teste, interviuri)
 • redactarea anunțului de angajare
 • sursele de recrutare: site-uri de angajare, presa de specialitate, networking, rețele sociale, head hunting
 • metode de verificare a competențelor (interviu telefonic, teste specifice, interviu, interviu colectiv, Assessment Center, verificarea referințelor)
 • tehnica interviului (tehnica STAR, tipuri de interviuri)
 • procesul decizional
 • feedback-ul transmis candidaților
 • Generația X vs Generația Y — metode de recrutare adaptate
 • integrarea noilor angajați în cadul companiei
 • etica în procesul de recrutare
 • non-discriminarea în cadrul selecției personalului
 • erori în recrutare — ‘Cum să le evitam’
 • evaluarea recrutorului

Beneficii:

 • informații proaspete, relevante și utile
 • Diplomă de participare 
 • Supliment EUROPASS emis în limbile franceză si engleză
 • suport de curs detaliat și fișe de lucru
 • consultanță după terminarea formării

Cursurile se desfășoară în sistem open, iar perioada anunțată pentru desfășurarea cursurilor este orientativă, data exactă urmând să fie anunțată cu aproximativ 7 zile înainte.

Condiții de înscriere:

Copie după buletin, fișa de înscriere completată și taxa de participare achitată în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training (Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, București).

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: