Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Abilit??i de comunicare interpersonala

Abilit??i de comunicare interpersonala

Martie 2014

Preț:
400 RON
Durată:
1 zi

Abilit??i de comunicare interpersonala

 

Abilit??ile de comunicare sunt esen?iale pentru orice persoan?, in orice domeniu î?i desfasoar? activitatea. Pe parcursul unui workshop interactiv v? ve?i dezvolta capacitatea de a v? adapta în func?ie de diferitele stiluri de comunicare ?i de a comunica eficient indiferent de contextul în care v? afla?i. În plus, prin exerci?ii ?i jocuri de rol ve?i avea ocazia s? v? adapta?i discursul in func?ie de auditoriu ?i s? rela?ionati cu acesta.

 

La acest curs inve?i: care sunt stilurile de comunicare, cum sa dep??esti barierele în comunicare, cum sa practici ascultarea activ?, inveti reguli ale comunicarii scrise, cum sa te folosesti de limbajul non-verbal, si, nu in ultimul rand, cumsa faci networking.

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Suplimentul EUROPASS 
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauzele de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studenti
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea inceperii cursului)
 • 15% fosti cursanti

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: