Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Abilit??i de prezentare - pentru o comunicare excelent? cu clien?ii

Abilit??i de prezentare - pentru o comunicare excelent? cu clien?ii

26-27 Septembrie

Preț:
400 RON
Durată:
1 zi

Locatie: Snagov, Casa De Lago

De ce toat? lumea soarbe cuvintele lui Barack Obama? Cum a reu?it Martin Luther King s? aib? atâ?ia adep?i? Ce au în comun aceste personalit??i? — Puterea de a influen?a!

Urmeaz? acest workshop de 1 zi ?i î?i dezvol?i abilit??ile esen?iale unei persoane persuasive, care ob?ine tot ce î?i dore?te. Descoper?-?i stilul de prezentare, aplic? tehnici specifice de public speaking, transmite energie ?i entuziasm ?i câ?tig? publicul. 

La acest curs înve?i despre: dezvoltarea încrederii în sine, tehnici de persuasiune, noile reguli Power Point, sus?inerea unei prezent?ri memorabile, tehnici de expunere a ideilor, folosirea eficient? a umorului.

Obiectivele cursului:

La finalul cursului vei fi capabil s?:

 • expui unor diverse tipuri de auditorii mesaje memorabile, cu impact imediat
 • sus?ii un discurs persuasiv
 • transmi?i energie ?i entuziasm auditoriului
 • folose?ti tehnici care s-au dovedit eficiente pentru a transmite mesaje care influen?eaz?

Tematic?:

 • dezvoltarea încrederii în sine
 • tehnici de persuasiune
 • câ?tigarea publicului
 • crearea unei prime impresii extraordinare
 • folosirea stress-ului dinaintea ?i din timpul prezent?rii în favoarea ta
 • sus?inerea unei prezent?ri memorabile
 • tehnici teatrale de expunere a ideilor
 • folosirea multimedia în prezent?ri
 • cum s? r?spunzi la cele mai dificile întreb?ri
 • cum s? emani energie pozitiv? ?i entuziasm
 • folosirea eficient? a umorului
 • tips and tricks

Beneficii:

 • vei participa la o formare care î?i va schimba total stilul de a sus?ine prezent?ri
 • rezultate imediate
 • coordonare din partea unui trainer cu vast? experien??
 • suport de curs
 • spa?iu de desf??urare dotat modern pentru cursuri

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include: 1 zi de curs plina de idei proaspete, suport de curs, 2 pauze de cafea, pranzul.

Nu include transportul. Acesta este pus la dispozitie la cerere.

Taxa se poate achita în tran?e.

*Pentru grup de minim 10 persoane transportul este gratuit!

* Pentru grup de 5 persoane, a6a persoana participa gratuit!

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Condi?ii de înscriere:

Fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK sau cash la sediul J`Info Training.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: