Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Administrator Pensiune Turistic? - 2022

Administrator Pensiune Turistic? - 2022

Reducere 25% - Cu ob?inere certificat autorizat ANC

Iunie 2021

Preț:
Pre? integral: 1.350 lei; Pre? REDUS: 1.013 lei
Durată:
4 luni

Cursul se adreseaz? pasiona?ilor de turism care i?i doresc o carier? in domeniul administr?rii pensiunilor turistice.

Reducere 25% (1.013 lei) cu plata integral?.

Durata: 4 luni

Perioade de inscrieri: I.   Noiembrie 2021 - Martie 2022 cu incepere din Aprilie 2022

                                         II. Aprilie 2022 - August 2022 cu incepere din Septembrie 2022

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursului este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practic?, va fi stabilit împreun? cu participan?ii la curs, în func?ie de disponibilitatea lor ?i a formatorilor.

*Cursul începe in conformitate cu prevederile legislative regasite in HG cu privire la starea de Alerta din România.

 

La acest curs inveti despre: activit??i specifice pensiunilor turistice, organizarea pensiunii turistice, promovarea, produsul turistic ?i crearea imaginii pensiunii, organizarea sejururilor, preluarea ?i inregistrarea rezerv?rilor de la clien?i, etapele de cazare a turi?tilor, aspecte economico-financiare ale activita?ii în pensiuni turistice.

Scopul cursului: Formarea unor profesioni?ti des?vâr?i?i în domeniul turismului.

Grup tinta: Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor care î?i doresc s? profeseze în domeniul turismului.

Obiectivele cursului:

 • Comunicare eficienta la locul de munc? ?i în echip? multidiciplinar?;
 • Contabilitatea în turism;
 • Norme de protec?ia muncii;
 • Tehnici de vânzare;
 • Marketing turistic;
 • Poten?ialul turistic al agen?iei;
 • Organizarea activit??ii în cazul pensiunilor turistice;
 • Selectarea personalului;
 • Alimenta?ia în cadrul pensiunilor turistice;
 • Particularit??i specifice pensiunilor turistice.

 

Din tematica cursului:

 • Comunicare Interpersonal? ?i Lucrul in Echipa;
 • Infomatica;
 • Marketing;
 • Protec?ia Muncii (Norme NPM ?i NPSI);
 • Contabilitate;
 • Tehnici specifice administratorului de pensiune turistic?.

 

Beneficii:

 • Certificat de calificare împreun? cu supliment descriptiv recunoscut de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de c?tre ANT (Autoritatea Na?ional? în Turism) pentru ocupa?ia de Administrator Pensiune Turistic?, COD COR 5121.2.4;
 • O formare dinamic?, practic? ?i interactiv?;
 • Formatori cu vast? experien?? în turism.

 

Conditii de inscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere in cazul in care numele parintilor nu este mentionat in cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de Bacalaureat);
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de administrator pensiune turistic? (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • fi?a de înscriere completat?;
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Et. 3, Sector 1.

 

Investi?ie:

 • 1.350 lei sau 1.013 lei ( plata integrala) pentru participarea la cursul de calificare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic?;
 •   300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final);
 •     75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •   250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).

 

Locatie: Sediul este situat ultracentral, usor accesibil, in Bucure?ti. Include 2 sali de cursuri cu o capacitate de 25-30 persoane, fiecare.

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro; office@jinfotraining.ro

Program:

Pentru detalii ?i înscriere cursuri:

10:00-18:00

Pentru eliber?ri certificate ?i primire documente:

14:00 - 17:00

 

Expert Coordonator: Carmen Pavel

Carmen Pavel

Fondator ?i director general al agen?iei de turism J’Info Tours, Carmen Pavel are o experien?? vasta în turism, un domeniu în care a început ca ghid colaborator extern pe rela?iile Israel- Marea Britanie - SUA, în urm? cu 35 de ani. In anul 2009, Carmen Pavel a infiin?at Asocia?ia de Promovare a Obiectivelor Turistice (APOT) si firma J’INFO TRAINING specializat? pe consultant? ?i organizare cursuri. Trainer în cadrul J’Info Training, Carmen Pavel coordoneaza ?i livreaz? modulele de Agent de Turism, Ghid National Turism si Manager in Turism.

De-a lungul carierei sale, Carmen a antrenat peste 24 de genera?ii de speciali?ti în turism ?i a primit nenumarate premii în industrie, cum ar fi Business Woman Award 2004, Personalitate Feminina 2010 (Enciclopedia Personalitatilor Feminine din Romania), Confidential Award 2013, etc.

Carmen Pavel este speaker la evenimente importante din domeniu. Printre numeroasele participari se numara si prezenta la E-Turism@Travel Distribution Atena 2010 si la Social Media & Mobile Strategies for Travel Industry 2013.

 

 

Aurel Pavel

Director General al J`Info Tours, membru Rotary Club Interna?ional ?i Managing Partner al HRG România, Aurel Pavel are o vast? experien?? antreprenorial?.

De-a lungul carierei sale, a primit distinc?ii precum Cel mai Dinamic Manager în Turism (Business Travel Revue, Londra) sau Cel mai Creativ Manager (BBW Travel & Hospitality Awards).

Aurel este formator autorizat ?i sus?ine în cadrul J`Info Training cursuri având ca teme principale management, tehnici specifice al speciali?tilor în turism, management în perioada de recesiune ?i vânz?ri.

Participan?ii îl apreciaz? mai ales pentru cursurile bogate în informa?ii utile ?i pentru exemplele relevante din experien?a personal?.

 

Drago? Pavel

Executive Manager, J’INFO Tours, Drago? Pavel are o experien?? de peste 15 ani în turism. De-a lungul carierei sale, Drago? a ob?inut importante certific?ri în domeniu, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate - certificatul de Agent de Turism, Ghid recunoscut de Ministerul Turismului ?i Institutul Na?ional de Formare ?i Management pentru Turism, atestatul IATA - UFTAA ob?inut la Geneva, curs Management General în Turism ?i Transport Aerian – Institutul Roman de Management.

Coordonator al departamentului de ticketing din cadrul companiei J’Info Tours, Drago? este formator autorizat din anul 2010 ?i sus?ine  în cadrul J’Info Training sesiunile de trainining pe teme de ticketing, specializ?rile agentului de turism ?i management în activitatea de turism.

Este recunoscut pentru ponturile date cursan?ilor din experien?a personal? ?i apreciat pentru cursurile interactive pe care le desfasoar?.


 

Gabriela Samoila

Cu o experien?? de peste 10 ani în consultan?? de management în marketing ?i distribu?ie pentru servicii B2C, retail în s?n?tate, îngrijire personal? ?i frumuse?e, Gabriela Samoila se numar? printre actorii principali ai acestei ni?e, din Romania.

De-a lungul timpului, Gabriela a ocupat func?ii de conducere în cadrul unor companii din mediul economic romanesc, precum: Eureko Insurance, Gothaer Insurance sau Zepter. În prezent, ocupa func?ia de project manager in cadrul Yves Rocher Romania, una dintre cele mai mari companii produc?toare de cosmetice din Fran?a. Func?ia sa presupune nu doar studii de pia??, consultan?? ?i coordonare, ci ?i campanii de promovare ?i PR.

Cu o carier? de succes la activ, în plina ascensiune, Gabriela este o femeie care a reu?it s? integreze viziunea sa în fiecare func?ie pe care a avut-o.

Pasionat? de calatorii, a urmat ?i cursurile autorizate de Agent de turism-ghid, Ghid na?ional touroperator ?i Manager in activitatea de turism, organizate ?i livrate de catre compania noastra.

În cadrul Jinfo Training, ca formator autorizat, Gabriela Samoila livreaza module in urm?toarele cursuri: Agent de turism-ghid, Ghid national touroperator, Manager in activitatea de turism.

 

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: