Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Agent de Turism-Ghid - OFERT? SPECIAL? LUNA AUGUST 2021

Agent de Turism-Ghid - OFERT? SPECIAL? LUNA AUGUST 2021

Reducere 25% - Cu ob?inere certificat autorizat ANC

Iulie 2021

Preț:
Pre? integral: 1.800 lei; Pre? REDUS: 1.350 lei
Durată:
6 luni

Dac? î?i place s? c?l?tore?ti, vrei s? ai un stil de via?? activ ?i s? înve?i mereu ceva nou, meseriile de agent de turism ?i ghid reprezint? cea mai bun? alegere. Afl? secretele job-urilor de la cei mai buni din bran??.

J’Info Training organizeaza cursuri speciale pentru agentiile de turism cu eliberarea de Certificate de calificare autorizate recunoscute de Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizate de c?tre ANT (Autoritatea Na?ional? în Turism) pentru ocupa?ia de Agent de Turism-Ghid, cod COR 5113.3.1. Cursul începe dup? încetarea St?rii de Urgen??/ alerta din România.

Reducere 25% (1.350 lei) cu plata integral? sau 20% (1 440 lei) pentru plata în 2 rate.

Expert coordonator: Carmen Pavel

Carmen Pavel

Fondator ?i director general al agen?iei de turism J’Info Tours, Carmen Pavel are o experien?? vasta în turism, un domeniu în care a început ca ghid colaborator extern pe rela?iile Israel- Marea Britanie - SUA, în urm? cu 35 de ani. In anul 2009, Carmen Pavel a infiin?at Asocia?ia de Promovare a Obiectivelor Turistice (APOT) si firma J’INFO TRAINING specializat? pe consultant? ?i organizare cursuri. Trainer în cadrul J’Info Training, Carmen Pavel coordoneaza ?i livreaz? modulele de Agent de Turism, Ghid National Turism si Manager in Turism.

De-a lungul carierei sale, Carmen a antrenat peste 24 de genera?ii de speciali?ti în turism ?i a primit nenumarate premii în industrie, cum ar fi Business Woman Award 2004, Personalitate Feminina 2010 (Enciclopedia Personalitatilor Feminine din Romania), Confidential Award 2013, etc.

Carmen Pavel este speaker la evenimente importante din domeniu. Printre numeroasele participari se numara si prezenta la E-Turism@Travel Distribution Atena 2010 si la Social Media & Mobile Strategies for Travel Industry 2013.

 

Aurel Pavel 

Director General al J`Info Tours, membru Rotary Club Interna?ional ?i Managing Partner al HRG România, Aurel Pavel are o vast? experien?? antreprenorial?.

De-a lungul carierei sale, a primit distinc?ii precum Cel mai Dinamic Manager în Turism (Business Travel Revue, Londra) sau Cel mai Creativ Manager (BBW Travel & Hospitality Awards).

Aurel este formator autorizat ?i sus?ine în cadrul J`Info Training cursuri având ca teme principale management, tehnici specifice al speciali?tilor în turism, management în perioada de recesiune ?i vânz?ri.

 

 

 

Drago? Pavel

Executive Manager, J’INFO Tours, Drago? Pavel are o experien?? de peste 15 ani în turism. De-a lungul carierei sale, Drago? a ob?inut importante certific?ri în domeniu, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate - certificatul de Agent de Turism, Ghid recunoscut de Ministerul Turismului ?i Institutul Na?ional de Formare ?i Management pentru Turism, atestatul IATA - UFTAA ob?inut la Geneva, curs Management General în Turism ?i Transport Aerian – Institutul Roman de Management.

Coordonator al departamentului de ticketing din cadrul companiei J’Info Tours, Drago? este formator autorizat din anul 2010 ?i sus?ine  în cadrul J’Info Training sesiunile de trainining pe teme de ticketing, specializ?rile agentului de turism ?i management în activitatea de turism.

Este recunoscut pentru ponturile date cursan?ilor din experien?a personal? ?i apreciat pentru cursurile interactive pe care le desfasoar?.

 

 

Gabriela Samoila

Cu o experien?? de peste 10 ani în consultan?? de management în marketing ?i distribu?ie pentru servicii B2C, retail în s?n?tate, îngrijire personal? ?i frumuse?e, Gabriela Samoila se numar? printre actorii principali ai acestei ni?e, din Romania.

De-a lungul timpului, Gabriela a ocupat func?ii de conducere în cadrul unor companii din mediul economic romanesc, precum: Eureko Insurance, Gothaer Insurance sau Zepter. În prezent, ocupa func?ia de project manager in cadrul Yves Rocher Romania, una dintre cele mai mari companii produc?toare de cosmetice din Fran?a. Func?ia sa presupune nu doar studii de pia??, consultan?? ?i coordonare, ci ?i campanii de promovare ?i PR.

Cu o carier? de succes la activ, în plina ascensiune, Gabriela este o femeie care a reu?it s? integreze viziunea sa în fiecare func?ie pe care a avut-o.

Pasionat? de calatorii, a urmat ?i cursurile autorizate de Agent de turism-ghid, Ghid na?ional touroperator ?i Manager in activitatea de turism, organizate ?i livrate de catre compania noastra.

În cadrul Jinfo Training, ca formator autorizat, Gabriela Samoila livreaza module in urm?toarele cursuri: Agent de turism-ghid, Ghid national touroperator, Manager in activitatea de turism.

 

Florin Albu

 

Licen?iat în turism ?i comunicare, Florin are o experien?? de peste 10 ani în domeniul turismului. A activat ca agent de turism ?i ghid , a gestionat organizarea de evenimente , a fost manager de clien?i în cadrul  Grupului Realitatea. Are experien?? în vânz?ri ?i marketing în cadrul firmei care de?ine drepturi exclusive pentru documentarele Discovery Channel ?i Animal Planet. Din 2012 este ?i realizator TV al Televiziunii Na?ionale de Turism, Travel Mix.

Formator autorizat, sus?ine cursuri în cadrul  J’Info Training cu specific in turism: marketing turistic, geografie, tehnici  specifice agentului de turism ?i ghidului national.


Participan?ii îl apreciaz? mai ales pentru cursurile bogate în informa?ii utile ?i pentru exemplele relevante din experien?a personal?.

La acest curs înve?i despre: pia?a turistic?, rezerv?ri, ticketing, tehnici de vânzare, abilit??i de prezentare, tehnici specifice pentru activit??ile de agent ?i ghid, comunicare în limbi str?ine, conceperea pachetelor turistice, prezentarea destina?iilor ?i a obiectivelor turisitice.

Turismul este un domeniu fascinant atât pentru cei care descoper? tainele unor noi destina?ii, cât ?i pentru cei care lucreaz? în acest domeniu. Dac? ave?i spirit aventurier ?i v? dori?i s? lucra?i într-un domeniu provocator, v? oferim acum ?ansa de a v? preg?ti pentru ocupa?ia Agent de Turism-Ghid urmând acest curs de calificare.

Scopul cursului este dezvoltarea competen?elor de agent turism-ghid.

Grup ?int?: Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor c?rora le plac c?l?toriile în întreaga lume ?i care î?i doresc s? profeseze în domeniul turismului.

Obiectivele cursului:

La finalul sesiunii absolven?ii vor fi capabili s?:

 • promoveze ?i s? prezinte destina?ii turistice
 • organizeze ?i s? înso?easc? grupuri de turi?ti în diverse loca?ii
 • efectueze opera?iunile contabile necesare vânz?rii pachetelor turistice
 • lucreze în cadrul unei agen?ii de turism în calitate de agent de turism sau ghid
 • promoveze ?i s? vând? pachete turistice

Din tematica cursului:

 • Prospectarea pie?ei turistice
 • Conceperea ?i promovarea pachetelor turistice
 • Rezervarea ?i ticketingul
 • Rela?ia dintre agentul de turism ?i ghidul de turism
 • Tehnici eficiente de negociere în afaceri
 • Realizarea bazelor de date în activitatea de turism
 • Comunicare în limba englez?

 

Durata: 6 luni: 3 luni în sala de curs ?i 3 luni practic?, studiu individual.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursului este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practic?, va fi stabilit împreun? cu participan?ii la curs, în func?ie de disponibilitatea lor ?i a formatorilor.

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Travel SRL (J'Info Training):

Adresa 1: Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, Bucure?ti
Adresa 2: Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ie:

 • 1800 lei pentru participarea la cursul de calificare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic?;
 •   300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final)
 •   300 lei pentru taxa de examinare competen?e lingvstice în limbi str?ine ?i eliberarea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competen?ele dobandite (op?ional);
 • se poate achita în maxim 3 rate lunare;
 •    75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •  250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).
 

Reduceri:

 • 20% pentru studen?i pân? în 25 de ani
 • 20% pentru seniorii peste 55 ani
 • 20% pentru grupurile de minimum 3 persoane
 • 20% pentru membrii APOT
 • 15% fosti cursanti
 • 15% pentru plata integral?
 • 10% pentru inscriere timpurie ( 30 zile inaintea cursului)

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere. Taxa de examinare nu este inclus? în grila de reduceri.

Beneficii:

 • certificat de calificare împreun? cu supliment descriptiv recunoscut de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de catre ANT (Autoritatea Na?ional? în Turism) pentru ocupa?ia de Agent de Turism-Ghid, cod Nomenclator 5113.3.1
 • supliment EUROPASS emis în limbile englez? ?i francez? în care sunt descrise competen?ele dobândite
 • o formare dinamic?, practic? ?i interactiv?
 • formatori cu vast? experien?? în turism
 • posibilitatea de a fi angajat în cadrul tour operatorului cu 20 ani de performan?? pe pia??, J`Info Tours
 • urmand acest curs la noi, primiti o reducere de 15% la inscrierea la cursul de Ghid National.

Condi?ii de înscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere in cazul in care numele parintilor nu este mentionat in cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de Bacalaureat);
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • cazier judiciar - in original;
 • copie dup? diplom?/certificat competen?e lingvstice;
 • fi?a de înscriere completat?;
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Et. 3, Sector 1.

 

Dac? dore?ti s? i?i faci o carier? în acest domeniu, alege Pachetul 2000, cu doar 2000 lei urmezi 2 cursuri ?i ob?ii 3 certificari, agent de turism, ghid local ?i ghid national. Mai multe detalii aici.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro; office@jinfotraining.ro

Program:

Pentru detalii ?i înscriere cursuri:

10:00-18:00

Pentru eliber?ri certificate ?i primire documente:

14:00 - 17:00

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: