Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Arta de a comunica ?i a convinge

Arta de a comunica ?i a convinge

Preț:
450 RON
Durată:
2 zile

Uneori o simpl? prezentare în Power Point nu este suficient? pentru a v? comunica ideile de afaceri. Pe lâng? informarea, sensibilizarea ?i interesarea interlocutorilor, mai e nevoie s?-i ?i convinge?i de eficien?a obiectivului vostru.

Cursul nostru v? ofer? într-un mod interactiv metode simple ?i precise bazate pe cele mai eficiente practici ale agen?ilor de publicitate ?i comerciali adaptate la situa?ia dumneavoastr?.

Tematica cursului:

 • modalit??i de a realiza o prezentare
 • cum s?-i da?i via?? prin expunerea ei în fa?a auditoriului
 • cum s? v? construi?i argumentele
 • scenariul dialogului.

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea
Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: