Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism

Preț:
520 RON
Durată:
2 luni / 4 ore pe saptamana

J’Info Training î?i ofer? oportunitatea de a înv??a limba englez? într-un mediu relaxant prin metode inovative, al?turi de un trainer cu experien??.

Carmen Stan

Cu o experien?? de peste 23 de ani în mediul diplomatic, Carmen Stan este în prezent asistent de protocol în cadrul Ambasadei Marii Britanii la Bucure?ti, biroul ata?atului pe probleme de ap?rare.

Înainte de a ocupa aceast? pozi?ie Carmen Stan a fost asistent? personal? a prim-secretarului britanic pe probleme de ap?rare.

Carmen Stan este totodat? translator ?i interpret în cadrul Ambasadei Marii Britanii la  Bucure?ti. Absolvent? a Facult??ii de Limbi Germanice, Carmen vorbe?te fluent limbile englez? ?i rus? ?i la nivel conversa?ional limba francez? ?i bulgar?.

Traduc?tor autorizat, Carmen este specializat? pe domenii precum legal ?i comercial, ap?rare ?i securitate, medical, educa?ie ?i istorie. De asemenea, Carmen a participat de-a lungul carierei sale la diferite cursuri de protocol, comunicare ?i influen?are ?i limbi str?ine.

Indiferent de domeniul în care profesezi, în mediul business vei avea mereu nevoie de cunoa?terea unei limbi str?ine.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Cursul “British Café” se adreseaz? atât începatorilor cât ?i celor de nivel intermediar care vor s? înve?e limba englez? la nivel avansat.

Un serviciu suplimentar oferit de J’Info Training, pentru garantarea eficien?ei cursului, este identificarea nivelului de cunoa?tere a limbii engleze înainte de începerea cursului.

La final, cursan?ii vor primi Diploma de Participare înso?it? de Suplimentul Descriptiv Europass emis în limba englez?, în care sunt men?ionate competen?ele dobândite în urma cursului.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: