Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism

Cum trat?m o reclama?ie

24-25 Iulie 2015

Preț:
350 lei; Pentru cursan?i Jinfo Training pre?ul este de 100 lei
Durată:
8 ore (2 sesiuni)

R?spunsul la o reclama?ie are la baz? comunicarea asertiva. Este necesar? în?elegerea cauzei care a generat reclama?ia, gasirea unei solu?ii ?i comunicarea acesteia clientului.

Acest workshop i?i propune s? v? dezvaluie dintre metodele eficiente prin care putem depa?i o stare conflictual?, astfel incat la final clientul sa fie multumit.

Expert Coordonator:

Carmen Pavel

Fondator ?i director general al agen?iei de turism J’Info Tours, Carmen Pavel are o experien?? vasta în turism, un domeniu în care a început ca ghid colaborator extern pe rela?iile Israel- Marea Britanie - SUA, în urm? cu 35 de ani. In anul 2009, Carmen Pavel a infiin?at Asocia?ia de Promovare a Obiectivelor Turistice (APOT) si firma J’INFO TRAINING specializat? pe consultant? ?i organizare cursuri. Trainer în cadrul J’Info Training, Carmen Pavel coordoneaza ?i livreaz? modulele de Agent de Turism, Ghid National Turism si Manager in Turism.

De-a lungul carierei sale, Carmen a antrenat peste 24 de genera?ii de speciali?ti în turism ?i a primit nenumarate premii în industrie, cum ar fi Business Woman Award 2004, Personalitate Feminina 2010 (Enciclopedia Personalitatilor Feminine din Romania), Confidential Award 2013, etc.

Carmen Pavel este speaker la evenimente importante din domeniu. Printre numeroasele participari se numara si prezenta la E-Turism@Travel Distribution Atena 2010 si la Social Media & Mobile Strategies for Travel Industry 2013.

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare 
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Training, Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti
 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ie:

 • 350 lei
 • Cursan?ii Jinfo Training ?i membrii APOT beneficiaz? de o reducere de 78%

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupurile de minimum 3 persoane
 • 71% pentru membrii APOT
 • 20% pentru înscriere timpurie ( 30 zile inaintea cursului)
 • 71% fo?ti cursan?i

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

 

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro; office@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: