Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Director de Agen?ie de turism touroperatoare/detalist?/filial?/sucursal? - OFERTA SPECIALA Ianuarie 2022

Director de Agen?ie de turism touroperatoare/detalist?/filial?/sucursal? - OFERTA SPECIALA Ianuarie 2022

Reducere 25%- Cu ob?inere certificat autorizat ANC

Ianuarie 2022

Preț:
Pre? integral: 2.500 lei; Pre? REDUS: 1.875 lei
Durată:
720 ore

J'info Training organizeaza curs de perfectionare de Director de Agen?ie de turism touroperatoare/detalist?/filial?/sucursal? (cod COR 143909)

Recomand?m acest curs persoanelor care au deja experien?? în activitatea turistic? ?i care doresc s? evolueze profesional într-unul din cele mai competitive domenii, în vederea ob?inerii brevetului în turism ca director de agen?ie.

Perioada oferta de inscriere: 02.12.2021 - 15.12.2021

Pret integral: 2.500 lei; Pret REDUS 25%: 1.875 lei

Durata: 720 ore teorie ?i practic?

La acest curs înve?i despre: elaborarea ?i implementarea strategiei de dezvoltare, managementul în turism, managementul proiectelor, managementul agen?iei, managementul resurselor umane, marketing, asigurarea calit??ii, inova?ie, creativitate, organizarea ?i planificarea activit??ilor, delegare.    

Obiectivele cursului:

 

La final cursan?ii vor fi capabili s?:
 

 • planifice activit??ile agen?iei
 • conduc? procesele specifice derul?rii activit??ii în agen?ie
 • conduc? compartimentele opera?ionale ?i func?ionale ale agen?iei
 • fundamenteze ?i s? implementeze programele de marketing 
 • coordoneze activit??ile realizate prin furnizori ?i parteneri 
 • gestioneze patrimoniul ?i resursele financiare 
 • adapteze strategiile organiza?iei la cerin?ele pie?ei prin promovarea inova?iei ?i a schimb?rii în organiza?ie
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare a agen?iei

 

Din tematica cursului:

 • Managementul turismului
 • Managementul agen?iei de turism
 • Managementul financiar si tehnici financiar-contabile
 • Marketing turistic
 • Norme SSM în turism
 • Rela?ii in afaceri
 • Negocierea în afaceri
 • Comunicarea în afaceri
 • Leadership
 • Managementul proiectelor în turism
 • Managementul conflictelor ?i al stresului

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte. Cursul incepe in functie de natura epidemiologica din Romania, conform cu HG privind starea de alerta de pe teritoriul tarii.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practic?, va fi stabilit împreun? cu participan?ii la curs, în func?ie de disponibilitatea lor ?i a formatorilor.

 

♦ Pentru a urma cursul de perfectionare de Director de Agen?ie de turism touroperatoare/detalist?/filial?/sucursal? este necesar sa fiti absolvent/a de curs de calificare in domeniul turismului recunoscut de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de c?tre Ministerul Turismului.

 

♦ Dac? dore?ti s? i?i faci o carier? în acest domeniu, alege Pachetul I "Perfec?ionare în turism", cu doar 3.000 lei urmezi 2 cursuri ?i ob?ii 3 certificari, agent de turism, ghid local ?i director de agen?ie. Mai multe detalii aici.

 

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Travel (J'Info Training):

Adresa 1: Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, Bucure?ti
Adresa 2: Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ie:

 • 2.500 lei sau 1.875 lei ( redus 25%) pentru participarea la cursul de perfectionare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic?.
 •   300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final);
 •   300 lei pentruexaminare competen?e lingvstice în limbi str?ine ?i eliberarea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competen?ele dobandite (op?ional);
 • se poate achita în maxim 3 rate lunare;
 • 150 lei taxa suplimentara pentru REPROGRAMARE examen final ( in situatia in care absentati la prima sesiune de examen final a cursului) - se adauga la suma iniatiala de 300 lei a taxei de examinare finala;
 •     75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •   250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).

 

Beneficii:

 • certificat de absolvire împreun? cu supliment descriptiv recunoscut de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de c?tre Ministerul Turismului, cod COR 143909.
 • o formare dinamic?, practic? ?i interactiv?
 • formatori cu vast? experien?? în turism

Condi?ii de înscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de bacalaureat);
 • copie dup? un certificat ce calificare ob?inut în urma absolvirii unui curs în turism;
 • certificat care s? ateste cunoa?terea unei limbi de circula?ie interna?ional? (în cazul în care nu de?ine?i acest certificat, pute?i opta pentru testarea limbii str?ine la J`Info Training);
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de director de agen?ie (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • cazier judiciar - in original;
 • fi?a de înscriere completat?;
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Et. 3, Sector 1.

 

 

Expert Coordonator: Carmen Pavel


Carmen Pavel

Fondator ?i director general al agen?iei de turism J’Info Tours, Carmen Pavel are o experien?? vasta în turism, un domeniu în care a început ca ghid colaborator extern pe rela?iile Israel- Marea Britanie - SUA, în urm? cu 35 de ani. In anul 2009, Carmen Pavel a infiin?at Asocia?ia de Promovare a Obiectivelor Turistice (APOT) si firma J’INFO TRAINING specializat? pe consultant? ?i organizare cursuri. Trainer în cadrul J’Info Training, Carmen Pavel coordoneaza ?i livreaz? modulele de Agent de Turism, Ghid National Turism si Manager in Turism.

De-a lungul carierei sale, Carmen a antrenat peste 24 de genera?ii de speciali?ti în turism ?i a primit nenumarate premii în industrie, cum ar fi Business Woman Award 2004, Personalitate Feminina 2010 (Enciclopedia Personalitatilor Feminine din Romania), Confidential Award 2013, etc.

Carmen Pavel este speaker la evenimente importante din domeniu. Printre numeroasele participari se numara si prezenta la E-Turism@Travel Distribution Atena 2010 si la Social Media & Mobile Strategies for Travel Industry 2013.

 

Aurel Pavel

Director General al J`Info Tours, membru Rotary Club Interna?ional ?i Managing Partner al HRG România, Aurel Pavel are o vast? experien?? antreprenorial?.

De-a lungul carierei sale, a primit distinc?ii precum Cel mai Dinamic Manager în Turism (Business Travel Revue, Londra) sau Cel mai Creativ Manager (BBW Travel & Hospitality Awards).

Aurel este formator autorizat ?i sus?ine în cadrul J`Info Training cursuri având ca teme principale management, tehnici specifice al speciali?tilor în turism, management în perioada de recesiune ?i vânz?ri.

Participan?ii îl apreciaz? mai ales pentru cursurile bogate în informa?ii utile ?i pentru exemplele relevante din experien?a personal?.

 

Drago? Pavel

Executive Manager, J’INFO Tours, Drago? Pavel are o experien?? de peste 15 ani în turism. De-a lungul carierei sale, Drago? a ob?inut importante certific?ri în domeniu, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate - certificatul de Agent de Turism, Ghid recunoscut de Ministerul Turismului ?i Institutul Na?ional de Formare ?i Management pentru Turism, atestatul IATA - UFTAA ob?inut la Geneva, curs Management General în Turism ?i Transport Aerian – Institutul Roman de Management.

Coordonator al departamentului de ticketing din cadrul companiei J’Info Tours, Drago? este formator autorizat din anul 2010 ?i sus?ine  în cadrul J’Info Training sesiunile de trainining pe teme de ticketing, specializ?rile agentului de turism ?i management în activitatea de turism.

Este recunoscut pentru ponturile date cursan?ilor din experien?a personal? ?i apreciat pentru cursurile interactive pe care le desfasoar?.


 

Gabriela Samoila

Cu o experien?? de peste 10 ani în consultan?? de management în marketing ?i distribu?ie pentru servicii B2C, retail în s?n?tate, îngrijire personal? ?i frumuse?e, Gabriela Samoila se numar? printre actorii principali ai acestei ni?e, din Romania.

De-a lungul timpului, Gabriela a ocupat func?ii de conducere în cadrul unor companii din mediul economic romanesc, precum: Eureko Insurance, Gothaer Insurance sau Zepter. În prezent, ocupa func?ia de project manager in cadrul Yves Rocher Romania, una dintre cele mai mari companii produc?toare de cosmetice din Fran?a. Func?ia sa presupune nu doar studii de pia??, consultan?? ?i coordonare, ci ?i campanii de promovare ?i PR.

Cu o carier? de succes la activ, în plina ascensiune, Gabriela este o femeie care a reu?it s? integreze viziunea sa în fiecare func?ie pe care a avut-o.

Pasionat? de calatorii, a urmat ?i cursurile autorizate de Agent de turism-ghid, Ghid na?ional touroperator ?i Manager in activitatea de turism, organizate ?i livrate de catre compania noastra.

În cadrul Jinfo Training, ca formator autorizat, Gabriela Samoila livreaza module in urm?toarele cursuri: Agent de turism-ghid, Ghid national touroperator, Manager in activitatea de turism.


Carmen Stan

Cu o experien?? de peste 23 de ani în mediul diplomatic, Carmen Stan este în prezent asistent de protocol în cadrul Ambasadei Marii Britanii la Bucure?ti, biroul ata?atului pe probleme de ap?rare.

Înainte de a ocupa aceast? pozi?ie Carmen Stan a fost asistent? personal? a prim-secretarului britanic pe probleme de ap?rare.

Carmen Stan este totodat? translator ?i interpret în cadrul Ambasadei Marii Britanii la  Bucure?ti. Absolvent? a Facult??ii de Limbi Germanice, Carmen vorbe?te fluent limbile englez? ?i rus? ?i la nivel conversa?ional limba francez? ?i bulgar?.

Traduc?tor autorizat, Carmen este specializat? pe domenii precum legal ?i comercial, ap?rare ?i securitate, medical, educa?ie ?i istorie. De asemenea, Carmen a participat de-a lungul carierei sale la diferite cursuri de protocol, comunicare ?i influen?are ?i limbi str?ine.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: office@jinfotraining.ro

E: secretariat1@jinfotraining.ro

Program:

Pentru detalii ?i înscriere cursuri:

14:00 - 17:00

Pentru eliber?ri certificate ?i primire documente:

14:00 - 17:00

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: