Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism

-

18-19 Septembrie, 28-29 Noiembrie

Preț:
800 RON
Durată:
2 zile

Dac? te ocupi de organizare de evenimente sau întâlniri oficiale, abilit??ile de comunicare adaptate mediului de lucru sunt esen?iale. În plus, cunoa?terea unor reguli esen?iale de interrela?ionare cu persoane oficiale sunt mai mult decât necesare pentru a organiza întotdeauna evenimente reu?ite, fie c? este vorba despre o reuniune de lucru, un business lunch sau o conferin?a de pres?. 

Carmen Stan

Cu o experien?? de peste 23 de ani în mediul diplomatic, Carmen Stan este în prezent asistent de protocol în cadrul Ambasadei Marii Britanii la Bucure?ti, biroul ata?atului pe probleme de ap?rare.

Înainte de a ocupa aceast? pozi?ie Carmen Stan a fost asistent? personal? a prim-secretarului britanic pe probleme de ap?rare.

Carmen Stan este totodat? translator ?i interpret în cadrul Ambasadei Marii Britanii la  Bucure?ti. Absolvent? a Facult??ii de Limbi Germanice, Carmen vorbe?te fluent limbile englez? ?i rus? ?i la nivel conversa?ional limba francez? ?i bulgar?.

Traduc?tor autorizat, Carmen este specializat? pe domenii precum legal ?i comercial, ap?rare ?i securitate, medical, educa?ie ?i istorie. De asemenea, Carmen a participat de-a lungul carierei sale la diferite cursuri de protocol, comunicare ?i influen?are ?i limbi str?ine.

Afl? de la profesioni?ti în domeniu care sunt principalele reguli ale protocolului, atât în mediul business, cât ?i diplomatic. Descoper? cum s? le aplici pentru a crea un mediu de lucru eficient, rela?ii de durat? cu partenerii de business ?i evenimente reu?ite. 

La acest curs înve?i despre: protocol, etichet?, conduit?, ierarhie, comportamente în func?ie de context, ospitalitate, multiculturalitate, organizare de evenimente, coresponden?a clasic? ?i electronic?, regulile conferin?elor telefonice. 

Cursul se adreseaz?:

 • tuturor persoanelor care doresc s? st?pâneasc? arta protocolului
 • persoanelor care lucreaz? în mediul diplomatic sau în mediul business
 • celor care se ocup? de organizare de evenimente, conferin?e etc.

Formarea este util? atât persoanelor care lucreaz? sau aspir? c?tre domeniul diplomatic, cât ?i persoanelor care lucreaz? în companii private sau de stat ?i care se ocup? de organizare de evenimente interne.

Obiectivele cursului

La finalul form?rii, cursan?ii vor fi capabili s?:

 • defineasc? ?i s? aplice regulile protocolului
 • explice diverse criterii de ierarhizare ?i s? asocieze un anumit tip de comportament în func?ie de pozi?ia ierarhic?
 • redacteze email-uri ?i scrisori oficiale
 • aplice regulile de organizare a unei ceremonii ?i a unui eveniment
 • planifice un eveniment în mediul business ?i diplomatic
 • aplice normele ospitalit??ii în diverse contexte culturale

Tematic?:

 • definirea protocolului, a etichetei ?i a conduitei
 • bunele maniere ?i comportamentul în societate
 • comportamentul în func?ie de pozi?iile ierarhice
 • organizarea unei ceremonii ?i a unui eveniment
 • ospitalitate ?i multiculturalitate
 • organizarea de evenimente
 • performan?? în protocol ?i evenimente

Tematica acestui curs poate fi adaptat? în func?ie de nevoile cursan?ilor J`Info Training.

Astfel pot fi abordate doar anumite module; formarea se poate axa mai degrab? pe domeniul lumii afacerilor, respectiv domeniul diplomatic.

Beneficii:

 • diplom? de participare ?i supliment descriptiv al compen?elor dobândite în urma cursului, documente ce pot fi utile la angajare
 • coordonarea unui formator cu preg?tire ?i vast? experien?? în organizarea de conferin?e ?i evenimente în mediul business interna?ional ?i diplomatic
 • curs cu caracter pragmatic ?i interactiv
 • atmosfer? pl?cut? ?i stimulant?
 • loca?ie ultracentral? (zona Pia?a Roman?) ?i dotat? modern pentru cursuri

 

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Durata:2 zile

Investi?ia: 800 RON

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea cursului)
 • 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Persoanele care doresc s? se inscrie sunt rugate s? ne contacteze.

 

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training (Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti).

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: