Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Expert accesare fonduri europene

Expert accesare fonduri europene

Viitorul apartine organizatiilor centrate pe proiecte. Proiectele reprezint? acum un nou mod de organizare ?i de a ac?iona.

Preț:
1200 lei
Durată:
13-19 mai 2013

Curs autorizat CNFPA: Finantarea proiectelor din fonduri europene nerambursabile; Ocupatia - Expert accesare fonduri structurale si de coeziune

 De ce sa nu beneficiezi de banii europeni pusi la dispozitie prin accesarea de fonduri structurale si de coeziune pentru proiectul tau si/sau al organizatiei tale?

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.


Te intrebi: 

- Care sunt programele de finantare prin care puteti obtine bani europeni nerambursabili pentru nevoile de dezvoltare a  institutiei si ce sanse aveti?

- Care sunt pasii pentru obtinerea unei finantari nerambursabile?

- Cum completam o cerere de finantare?

- Ce implica din partea institutiei gestionarea unui proiect finantat din fonduri structurale?

Se va lucra pe baza Ghidului Solicitantului, se vor prezenta Exemple de buna practica. 


În urma cursului participan?ii dobândesc ?i dezvolt? competen?e referitoare la:

 • identificarea surselor de finantare europeana
 • elaborarea cererilor de finan?are
 • mecanismele de func?ionare ?i accesare a fondurilor structurale ?i a altor programe europene cu finan?are nerambursabil?
 • realizarea activit??ilor de investi?ii ?i dezvoltare
 • managementul financiar al proiectului

Tematica cursului:

 • metode de analiz? a nevoilor proiectului
 • analiza riscurilor proiectului
 • cererea de finan?are
 • politica de coeziune economica si sociala
 • obiectivele fondurilor structurale
 • instrumente structurale
 • alte instrumente de finantare din fonduri europene
 • cadrul de implementare a FS in Romania
 • prioritatile cadrului strategic national de referinta
 • programele operationale
 • ce cuprinde un PO si schema de implementare a unui PO
 • cine/ cum poate beneficia de finantare
 • etapele unui proiect
 • criterii de evaluare
 • restituire fonduri :(
 • axe prioritare, domenii de interventie

Beneficii:

 • Certificat de Manager de Proiect Autorizat recunoscut de Ministerul Muncii, Ministerul Educa?iei ?i CNFPA ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS
 • formare interactiv?, practic?, cu aplicabilitate imediat?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu vast? experien?? în implementarea proiectelor europene
 • suport de curs detaliat
 • costul cursului autorizat de Manager Proiect este cheltuial? deductibil? conform legisla?iei în vigoare
 • coaching ?i consultan?? dup? curs

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Durata: 3 zile, 10–18h.

Loca?ie: Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

Investi?ia: 400 RON

Include: suportul de curs, livrarea cursului, examinarea CNFPA ?i 2 pauze de cafea/zi.

Reduceri:

 • 25% studen?ilor
 • 20% grupurilor de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea incepeii cursului)
 • 15% pentru fo?ti cursan?i

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Taxa se poate achita în tran?e pân? la începerea cursului.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING sau cash la sediul J`Info Training.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro


Alte cursuri ce v-ar putea interesa: