Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Ghid na?ional de turism - touroperator - 2022

Ghid na?ional de turism - touroperator - 2022

Reducere 25% - Cu ob?inere certificat autorizat ANC

Noiembrie 2021 - Martie 2022

Preț:
Pre? integral: 1.350 lei; Pre? REDUS 25 %: 1.013 lei
Durată:
2 luni

Transform?-?i pasiunea de a c?l?tori într-o surs? de venit ?i preg?te?te-te pentru job-ul dorit alaturi de traineri cu vast? experien?? în domeniul turismului!

Reducere 25% (1.013 lei) - plata integral?

Perioada inscrieri: Noiembrie 2021 - Martie 2022

Durata: 2 luni

Grup ?int?: Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor c?rora le plac c?l?toriile în întreaga lume ?i care î?i doresc s? profeseze în domeniul turismului, persoanelor care vor s? avanseze în carier? prin urmarea cursurilor de specializare, agen?iilor de turism care doresc s?-?i califice ?i specializeze personalul, prin oferirea unor servicii turistice de calitate clien?ilor s?i.

Pentru a putea fi ghid national, este nevoie sa aveti mai intai certificat de calificare de ghid, ulterior urmand si cursul de ghid national (cerinta obligatorie conform Autoritatea Na?ional? în Turism).

Dac? dore?ti s? i?i faci o carier? in acest domeniu, alege Pachetul 2000, cu doar 2000 lei urmezi 2 cursuri ?i ob?ii 3 certificari, agent de turism, ghid local ?i ghid na?ional. Mai multe detalii aici.

* Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Din tematica cursului:

 • Legisla?ie în turism;
 • Tehnica activit??ii de ghid na?ional;
 • Elemente de marketing;
 • Comunicare ?i comportament profesional;
 • Geografia turistic?;
 • Activitatea în hotel, restaurant ?i bar;
 • Mediul înconjur?tor ?i potentialul turistic;
 • Comunicarea intr-o limba straina.

 

Competente dobandite:

 • Comunicare in limba oficial?
 • Comunicare in limb? strain?
 • Competen?e informatice
 • Compen?a de a inv??a
 • Competen?e sociale ?i civice
 • Competen?e antreprenoriale
 • Competen?e de exprimare cultural?
 • Asigurarea securit??ii ?i s?n?t??ii turistilor
 • Asigurarea respect?rii normelor de protec?ie a mediului
 • Întocmirea programelor op?ionale
 • Men?inerea unui climat favorabil turi?tilor
 • Asigurarea formalit??ilor la trecerea frontierei
 • Promovarea patrimoniului cultural, na?ional si universal
 • Promovarea poten?ialului turistic na?ional ?i interna?ional
 • Elaborarea raportului ac?iunii turistice

 

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Travel (J'Info Training)

Adresa 1: Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, Bucure?ti
Adresa 2: Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

 

Investitie:

 • 1.350 lei pentru participarea la cursul de calificare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic?;
 •   300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final);
 •   300 lei pentru taxa de examinare competen?e lingvstice în limbi str?ine ?i eliberarea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competen?ele dobandite (op?ional);
 • 150 lei taxa suplimentara pentru REPROGRAMARE examen final ( in situatia in care cursantul nu participa in prima sesiune) - se adauga la suma initiala de 300 lei a taxei de examinare finala.
 •    75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •  250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).


Beneficii:

 • certificat de absolvire împreun? cu supliment descriptiv recunoscut de c?tre Ministerul Educa?iei, Ministerul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de c?tre ANT (Autoritatea Na?ional? în Turism) pentru ocupa?ia de Ghid National Touroperator, cod COR 511303.
 • supliment EUROPASS emis în limbile englez? ?i francez? în care sunt descrise competen?ele dobândite
 • o formare dinamic?, practic? ?i interactiv?
 • formatori cu vast? experien?? în turism
 • posibilitatea de a fi angajat în cadrul tour operatorului cu 20 ani de performan?? pe pia??, J`Info Tours

 

Conditii de înscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere in cazul in care numele parintilor nu este mentionat in cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de Bacalaureat);
 • copie dup? certificatul ce calificare de ghid sau agent de turism-ghid;
 • certificat care s? ateste cunoa?terea unei limbi de circula?ie interna?ional? (în cazul în care nu de?ine?i acest certificat, pute?i opta pentru testarea limbii str?ine la J`Info Training) - in original;
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • cazier judiciar (in original);
 • fi?a de înscriere completat?
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

office@jinfotraining.ro

Program:

Pentru detalii ?i înscriere cursuri:

14:00 - 17:00

Pentru eliber?ri certificate ?i primire documente:

14:00 - 17:00

Expert Coordonator: Carmen Pavel

Carmen Pavel

Fondator ?i director general al agen?iei de turism J’Info Tours, Carmen Pavel are o experien?? vasta în turism, un domeniu în care a început ca ghid colaborator extern pe rela?iile Israel- Marea Britanie - SUA, în urm? cu 35 de ani. In anul 2009, Carmen Pavel a infiin?at Asocia?ia de Promovare a Obiectivelor Turistice (APOT) si firma J’INFO TRAINING specializat? pe consultant? ?i organizare cursuri. Trainer în cadrul J’Info Training, Carmen Pavel coordoneaza ?i livreaz? modulele de Agent de Turism, Ghid National Turism si Manager in Turism.

De-a lungul carierei sale, Carmen a antrenat peste 24 de genera?ii de speciali?ti în turism ?i a primit nenumarate premii în industrie, cum ar fi Business Woman Award 2004, Personalitate Feminina 2010 (Enciclopedia Personalitatilor Feminine din Romania), Confidential Award 2013, etc.

Carmen Pavel este speaker la evenimente importante din domeniu. Printre numeroasele participari se numara si prezenta la E-Turism@Travel Distribution Atena 2010 si la Social Media & Mobile Strategies for Travel Industry 2013.

 

Aurel Pavel 

Director General al J`Info Tours, membru Rotary Club Interna?ional ?i Managing Partner al HRG România, Aurel Pavel are o vast? experien?? antreprenorial?.

De-a lungul carierei sale, a primit distinc?ii precum Cel mai Dinamic Manager în Turism (Business Travel Revue, Londra) sau Cel mai Creativ Manager (BBW Travel & Hospitality Awards).

Aurel este formator autorizat ?i sus?ine în cadrul J`Info Training cursuri având ca teme principale management, tehnici specifice al speciali?tilor în turism, management în perioada de recesiune ?i vânz?ri.

Participan?ii îl apreciaz? mai ales pentru cursurile bogate în informa?ii utile ?i pentru exemplele relevante din experien?a personal?.

 

Drago? Pavel

Executive Manager, J’INFO Tours, Dragos Pavel are o experien?? de peste 15 ani în turism. De-a lungul carierei sale, Drago? a ob?inut importante certific?ri în domeniu, atât în ?ar? cât ?i în str?in?tate - certificatul de Agent de Turism, Ghid recunoscut de Ministerul Turismului ?i Institutul Na?ional de Formare ?i Management pentru Turism, atestatul IATA - UFTAA ob?inut la Geneva, curs Management General în Turism ?i Transport Aerian – Institutul Roman de Management.

Coordonator al departamentului de ticketing din cadrul companiei J’Info Tours, Drago? este formator autorizat din anul 2010 ?i sus?ine  în cadrul J’Info Training sesiunile de trainining pe teme de ticketing, specializ?rile agentului de turism ?i management în activitatea de turism.

Este recunoscut pentru ponturile date cursan?ilor din experien?a personal? ?i apreciat pentru cursurile interactive pe care le desfasoar?.


 

Gabriela Samoila

Cu o experien?? de peste 10 ani în consultan?? de management în marketing ?i distribu?ie pentru servicii B2C, retail în s?n?tate, îngrijire personal? ?i frumuse?e, Gabriela Samoila se numar? printre actorii principali ai acestei ni?e, din Romania.

De-a lungul timpului, Gabriela a ocupat func?ii de conducere în cadrul unor companii din mediul economic romanesc, precum: Eureko Insurance, Gothaer Insurance sau Zepter. În prezent, ocupa func?ia de project manager in cadrul Yves Rocher Romania, una dintre cele mai mari companii produc?toare de cosmetice din Fran?a. Func?ia sa presupune nu doar studii de pia??, consultan?? ?i coordonare, ci ?i campanii de promovare ?i PR.

Cu o carier? de succes la activ, în plina ascensiune, Gabriela este o femeie care a reu?it s? integreze viziunea sa în fiecare func?ie pe care a avut-o.

Pasionat? de calatorii, a urmat ?i cursurile autorizate de Agent de turism-ghid, Ghid na?ional touroperator ?i Manager in activitatea de turism, organizate ?i livrate de catre compania noastra.

În cadrul Jinfo Training, ca formator autorizat, Gabriela Samoila livreaza module in urm?toarele cursuri: Agent de turism-ghid, Ghid national touroperator, Manager in activitatea de turism.


 

Florin Albu

 

Licen?iat în turism ?i comunicare, Florin are o experien?? de peste 10 ani în domeniul turismului. A activat ca agent de turism ?i ghid , a gestionat organizarea de evenimente , a fost manager de clien?i în cadrul  Grupului Realitatea. Are experien?? în vânz?ri ?i marketing în cadrul firmei care de?ine drepturi exclusive pentru documentarele Discovery Channel ?i Animal Planet. Din 2012 este ?i realizator TV al Televiziunii Na?ionale de Turism, Travel Mix.

Formator autorizat, sus?ine cursuri în cadrul  J’Info Training cu specific in turism: marketing turistic, geografie, tehnici  specifice agentului de turism ?i ghidului national.

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: