Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Inteligen?a Emo?ional?

Inteligen?a Emo?ional?

Descopera si descopera-te! Afla cum cum po?i avea impact asupra oamenilor. Invata cum sa folosesti emotiile in mod constient pentru a comunica persuasiv, eficient si inteligent. Un curs interactiv si plin de emotii!

21-22 Octombrie

Preț:
290 RON
Durată:
2 zile (4h/zi)

Regulile s-au schimbat! Conteaz? din ce în ce mai mult rela?ia pe care o avem cu noi în?ine pentru a avea relatii cat mai bune cu cei din jur. E important sa fii deschis si flexibil. Avem 2 urechi si o gura, sa le folosim ca atare. Acest curs este despre ascultare si despre comunicare, precum si despre cunoastere si dezvoltare personala. Descopera si descopera-te! 

La acest curs înve?am:  ce este inteligen?? emo?ional? (EI), sa acordam atentia cuvenita emo?iilor atat în via?a profesional? cat ?i personal?, care este impactul emo?iilor asupra rezultatelor noastre, ce rol joaca inteligen?a emo?ionale în leadership si in procesul de a-i motiva pe altii. 

Cursul se adreseaz?:

 • persoanelor care doresc s? în?eleag? mecanismul emo?iilor ?i s? foloseasc? cu succes inteligen?a emo?ional? în mediul profesional si in particular
 • managerilor, coordonatorilor de echip? care doresc s? îmbun?t??easc? performan?a echipei
 • persoanelor care doresc s? gestioneze eficient situa?iile dificile din via?a profesional? ?i personal?

Obiectivele cursului:

 • în?elegerea no?iunii de inteligen?? emo?ional? ?i a mecanismelor emo?ionale
 • dezvoltarea competen?ei emo?ionale
 • con?tientizarea impactului emo?ional asupra performan?ei personale sau a echipei
 • gestionarea emo?iilor individuale ?i colective
 • îmbun?t??irea abilit??ilor de comunicare
 • îmbun?t??irea abilit??ilor de coordonare a unei echipe

Tematic?:

 • identificarea no?iunii de EI
 • diferen?e între inteligen?a ra?ional? ?i inteligen?a emo?ional?
 • importan?a emo?iilor în via?a profesional? ?i personal?
 • impactul emo?iilor asupra performan?ei la locul de munc?
 • empatia ?i rolul acesteia în rela?iile interpersonale
 • dezvoltarea abilit??ilor de comunicare
 • rolul Inteligen?ei emo?ionale în leadership
 • automotivarea
 • emo?iile ?i stress-ul
 • dimensiunea emo?ional? a managementului

Beneficii:

 • formare cu caracter practic ?i interactiv
 • coordonarea unui trainer autorizat
 • suport de curs detaliat
 • spa?iu ultracentral (zona Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea
 • coaching ?i consultan?? dup? curs

Cursurile vor fi sus?inute de c?tre Ema Ionescu, trainer autorizat, cu peste 15 ani de experien?? în educa?ie.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Taxa se poate achita si în rate.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea cursului)
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK sau cash la sediul J`Info Training.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: