Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Logistic?

Logistic?

11 Septembrie, 22 Noiembrie

Preț:
550 RON
Durată:
1 zi

Dac? e?ti responsabil de achizi?ia ?i aprovizionarea cu resurse materiale sau î?i doresti s? afli mai multe despre domeniul logisticii, acest curs este conceput special pentru tine.

 

Logistica are un rol din ce în ce mai important în activitatea companiilor, aflându-se într-o permanen?? conexiune cu produc?ia, vânzarea, marketing-ul ?i servirea clien?ilor. Rentabilitatea unei firme depinde de cât de eficient este procesul logistic, iar cel din urm? poate reprezenta un real avantaj competitiv.

 

La acest curs inve?i despre: procesul logistic, gestionarea depozitelor ?i a stocurilor, utilizarea sistemelor informatice logistice, rolul ?i responsabilit??ile specialistului în logistic?, strategii de achizi?ionare a bunurilor, evaluarea activit??ilor de logistic?.

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupurile de minimum 3 persoane
 • 20% pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpurie ( 30 zile inaintea cursului)
 • 15% fosti cursanti

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: