Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Managementul Priorit??ilor

Managementul Priorit??ilor

20 Septembrie, 26 Noiembrie

Preț:
300 RON
Durată:
1 zi

Dac? ?i s-a întâmplat vreodat? s? lucrezi peste program, s? renun?i la a face anumite lucruri pentru c? nu ai mai avut timp sau s? termini totul pe ultima sut? de metri, merit? s? investe?ti câteva ore ?i s? participi la acest workshop interactiv.

 

Prin analiz? personal?, exerci?ii practice, discu?ii ?i metode interactive ai ocazia s? descoperi noi elemente ce fac parte dintr-un sistem de management eficient al priorit??ilor.

 

La acest curs înve?i despre: planificare, obiective, obiceiuri, instrumente utile pentru activit??i cât mai eficiente, controlul asupra reu?itei.

 

Grup ?int?:

Acest workshop se adreseaz? tuturor persoanelor interesate s? ob?in? cât mai multe rezultate într-un timp cât mai scurt, f?r? a face rabat la calitate.

 

Obiectivele cursului

La finalul acestui curs vei fi capabil s?:

-          identifici elemente ale stilului personal ce contribuie la o gestionare eficienta a priorit??ilor (profil Persolog)

-          explorezi cauzele unei gestiuni deficitare a activit??ilor

-          identifici ?i s? schimbi obiceiurile nocive

-          î?i canalizezi energia pe activit??i ?i ac?iuni productive

-          faci diferen?a între eficient ?i eficace

-          stabile?ti când este benefic s? procrastinezi

-          faci alegeri potrivite (choice management)

-          jonglezi cu task-uri multiple

-          î?i creezi un plan de ac?iune pe care s? îl respec?i

 

Beneficii:

-          un mai bun control asupra activit??ilor zilnice

-          implementarea unui mod de lucru organizat ?i orientat c?tre rezultate

-          Diploma de participare ?i Supliment descriptiv în format EUROPASS emis în limbile român? ?i englez?

-          Profil Persolog (profil descriptiv al modului de gestionare a timpului)

-          Formare interactiv?, folosind cele mai noi ?i creative tehnici de instruire

-          Suport de curs detaliat ?i fise de lucru

-          2 pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri :

-          25% pentru studen?i/masteranzi/doctoranzi

-          20% pentru grupuri de minimum 3 persoane

-          20% pentru înscriere timpurie (minimum 30 de zile înaintea începerii cursului)

-          15% pentru fo?tii cursan?i J’Info Training

 

Condi?ii de înscriere 

Pentru a v? înscrie la acest workshop, v? invit?m s? ne transmite?i urmatoarele documente (pe e-mail sau direct la sediul nostru) :

-          fi?a de înscriere completat?

-          fotocopie a c?r?ii de identitate

-          dovada achit?rii taxei de participare în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK. Taxa de participare poate fi achitat? ?i cash la sediul J`Info Training.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: