Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Managementul unui Assessment Center

Managementul unui Assessment Center

Centrul de Evaluare este o metod? de recrutare care nu d? gre?. Descoper? secretele unui Assessment Center reu?it ?i selec?ioneaz? doar candida?ii care corespund posturilor vacante.

23 octombrie

Preț:
450 RON
Durată:
1 zi

Una dintre cele mai obiective metode de evaluare a candida?ilor pentru un anumit post este Centrul de Evaluare (Assessment Center). Înva?? cum s? implementezi un Assessment Center ?i vei selec?iona doar candida?ii potrivi?i pentru posturile vacante din compania ta.

 

În cadrul acestui workshop înve?i secretele unui Assessment Center reu?it, cum s? identifici ?i s? evaluezi motiva?ia, experien?a, competen?ele candida?ilor, dar ?i abilitatea acestora de a le pune în practic? ?i de a colabora. Folosind studii de caz ?i situa?ii specifice, ai ocazia s? proiectezi ?i s? organizezi un centru de evaluare pentru a avea rezultate excelente în procesul de recrutare ?i selec?ie. 

 

La acest curs înve?i despre: organizarea unui Assessment Center, matricea de compentente specific? postului, avantajele unui Centru de Evaluare, tehnici de evaluare, selec?ia ?i formarea evaluatorilor, procesul decizional. 

Grup ?int? — Cursul se adreseaz?:

 • tuturor managerilor implica?i în procesul de recrutare, care doresc s? st?pâneasc? tehnicile de selec?ie pentru a evalua în am?nunt competen?ele candida?ilor
 • practicienilor care caut? s?-?i extind? experien?a în domeniul Resurselor Umane
 • persoanelor f?r? experien?? care doresc s? profeseze în domeniul recrut?rii de personal sau care au preluat de curând responsabilit??i în cadrul departamentelor de recrutare.

Scopul cursului: dezvoltarea competen?elor necesare pentru a proiecta, organiza ?i derula centre de evaluare care s? r?spund? nevoilor organiza?iei.

Obiectivele cursului:

La finalul acestui curs participan?ii vor fi dobândit cuno?tin?e referitoare la:

 • nevoia de evaluare
 • modele de competen?? pentru diverse posturi
 • avantajele organiz?rii unui Assessment Center
 • alegerea ?i proiectarea exerci?iilor tipice unui centru de evaluare
 • tehnici de evaluare
 • selec?ia ?i formarea evaluatorilor
 • organizarea propriu-zis? a centrului de evaluare
 • procesul decizional
 • feedback-ul oferit candida?ilor ?i clien?ilor interni sau externi

Beneficii:

 • asimilarea unor metode interactive, creative, ce garanteaz? rezultate imediate
 • formare pragmatic?, cu aplicabilitate imediat?
 • coordonarea unui trainer cu vast? experien?? în domeniul recrut?rii ?i a organiz?rii de Assessment Center
 • suport de curs, fi?e de lucru, feedback în urma probei practice
 • mediu propice pentru schimbul de best practices

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include:

 • livrarea cursului de c?tre trainer
 • suport de curs, materiale de lucru

Taxa se poate achita în tran?e.

Reducere 20% pentru grupuri mai mari de 3 persoane, pentru membrii APOT ?i pentru absolven?ii cursului Tehnici de Recrutare ?i Selec?ie J`Info Training si pentru inscriere timpurie. 15% pentru fosti cursanti J'Info Training.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK sau cash la sediul J`Info Training.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: