Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Pachet 3000 II

Pachet 3000 II

Pachetul contine 2 calificari in turism: Agent de turism - ghid ?i Director de Hotel

Noiembrie 2021

Preț:
3.000 lei
Durată:
12 luni

Cu Pachetul 3000 II ai Perfec?ionare în Turism 2 in 1

 

Pachetul este format din 2 cursuri in urma carora se obtin 3 certificari in domeniul turismului: agent de turism - ghid ?i ulterior director de hotel.

Cursurile sunt: Agent de turism - ghid (curs de calificare) si Director de Hotel (curs de perfec?ionare).

J’Info Training organizeaza cursuri speciale pentru domeniul hotelier cu eliberarea de Certificate de calificare / perfec?ionare autorizate recunoscute de Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizate de c?tre Ministerul Turismului.

Investi?ie Pachet I "Perfec?ionare în turism":

 • 3.000 lei pentru participarea la cursul de calificare ?i cursul de perfec?ionare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic?;
 •  300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final) pentru fiecare curs;
 •  300 lei pentruexaminare competen?e lingvstice în limbi str?ine ?i eliberarea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competen?ele dobandite (op?ional);
 • se poate achita în maxim 3 rate lunare;
 •     75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •  250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).

Pachetul include deja o reducere care nu se cumuleaz? cu altele, acordându-se o singur? reducere.

Pentru a putea fi Director de Hotel, legisla?ia în vigoare prevede obligativitatea unui curs de calificare absolvit în domeniul turismului (cerinta obligatorie conform Ministerul Turismului).

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Travel:

Adresa 1: Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, Bucure?ti
Adresa 2: Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti

 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursului este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practic?, va fi stabilit împreun? cu participan?ii la curs, în func?ie de disponibilitatea lor ?i a formatorilor.

Beneficii:

 • certificate de calificare si perfectionare împreun? cu suplimentele descriptive recunoscute de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizate de catre Ministerul Turismului. 
 • o formare dinamic?, practic? ?i interactiv?
 • formatori cu vast? experien?? în turism

Condi?ii de înscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere in cazul in care numele parintilor nu este mentionat in cartea de identitate;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de Bacalaureat);
 • certificat care s? ateste cunoa?terea unei limbi de circula?ie interna?ional? (în cazul în care nu de?ine?i acest certificat, pute?i opta pentru testarea limbii str?ine la J`Info Travel);
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • cazier judiciar - in original;
 • fi?a de înscriere completat?;
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Et. 3, Sector 1.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: office@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: