Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
PR ?i comunicare

PR ?i comunicare

Preț:
400 RON
Durată:
1 zi

Întotdeauna ne dorim s? putem deschide ce u?i vrem, s? nu ni se refuze nimic ?i s? ?tim cum s? ne abord?m partenerii ?i clien?ii astfel încât rela?iile de business s? func?ioneze cât mai bine.

Cursul propune solu?ii de pozi?ionare eficient? ?i de promovare pe pia?a de profil ?i extern?, tuturor celor care î?i doresc dezvoltarea personal? ?i a organiza?iei din care fac parte, crearea de abilit??i de comunicare specifice PR.

Cursul se bazeaz? pe interactivitate, pe aplica?ii practice ?i ofer? participan?ilor posibilitatea s? elaboreze, împreun? cu formatorul, toate instrumentele de PR de la comunicate de pres? pân? la organizarea de evenimente speciale sau gestionarea situa?iilor de criz?.

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru înscriere timpurie (30 zile înaintea începerii cursului)
 • 15% fo?ti cursan?i

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: