Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Secretele Trainerului de Succes - Formator Autorizat

Secretele Trainerului de Succes - Formator Autorizat

30-31 august & 1 septembrie

Preț:
1200 lei (include suportul de curs ?i pauzele de cafea)
Durată:
5 zile (16:00 - 20:00)
 Te a?tept?m s? urmezi cursul nostru de Formator Autorizat care te ajut? s? i?i dezvol?i abilit??ile de comunicare si de eficientizare a transmiterii informatiilor specializate într-un mod structurat. Va invitam la un curs dinamic, stimulant ?i practic.

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.

 

Obiectivele cursului:

La sfâr?itul sesiunii de formare participan?ii vor fi capabili s?:

 • realizeze analiza nevoilor de training
 • stabileasc? obiectivele form?rii
 • creeze ?i s? livreze sesiuni de formare interactive ?i dinamice
 • redacteze un program ?i materiale de training bine structurate
 • creeze programe de learning & development prin blended learning
 • evalueze un program de formare
 • realizeze un follow-up eficient
 • m?soare rezultatele sesiunilor de training livrate

Tematica cursului:

 • stiluri de înv??are
 • înv??area experien?ial?
 • social learning
 • abilit??i fundamentale ale unui facilitator de top
 • analiza nevoilor de training
 • planificarea form?rii
 • obiectivele sesiunii de training
 • metode ?i tehnici creative de înv??are
 • abilit??i de comunicare non-verbal?
 • evaluarea sesiunii de instruire
 • marketing-ul form?rii
 • Training, coaching sau mentoring?
 • The Wow factor în training

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Certificat de Formator autorizat recunoscut de Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) împreun? cu suplimentul descriptiv de competen?e dobândite, conform ocupa?iei de Formator, cod 242 401 din COR
 • Supliment EUROPASS emis în limbile englez? ?i rancez?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • locatie ultracentrala (Pia?a Roman?) cu dotari moderne pentru curs
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Investi?ia include: suportul de curs, livrarea cursului de c?tre trainer, examinarea ?i autorizarea CNFPA si pauzele de cafea.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, copie dup? diploma de licen??, copie dupa certificat na?tere ?i de c?s?torie (acolo unde este cazul), fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: