Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism

Preț:
250 RON
Durată:
7 zile

Social Media în Turism

 

Atrage mai mul?i turi?ti folosind puterea mediului online ?i a mijloacelor Social Media. Clien?ii t?i folosesc mediul online în fiecare zi.

 

Marketingul turismului ?i al destina?iilor a fost revolu?ionat de mediul online ?i mai ales de mijloacele sociale online. Acum informa?ia se r?spândeste la nivel global, nu doar local. Aceste noi metode de promovare aduc cu ele o serie de provoc?ri. Particip? la un curs intensiv ?i afl? cum s? folose?ti eficient Social Media pentru a-?i promova produsele turistice.

Împ?rt??e?te informa?ii, f?-?i ideile cunoscute ?i profit? de noile instrumente de marketing!

 

La acest curs înve?i despre:

 

 • Instrumente de promovare online în turism
 • Crearea unor comunit??i targetate
 • Rolul re?elelor sociale
 • Blogging ?i video sharing – instrumente eficiente de promovare a turismului
 • Promovarea eificient? a evenimentelor ?i a activit??ilor de turism
 • Strategii Social Media
 • Utilizarea eficient? a spa?iului virtual
 • Folosirea noilor tehnologii în promovarea produselor turistice

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: