Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism

28-29 Octombrie, 5-6 Decembrie

Preț:
400 RON
Durată:
2 zile, 10-18h

Antreprenoriatul ar putea fi singura arm? pentru a supravietui ?i prospera într-o lume nesigur?, în continu? schimbare. Utilizarea acestei “arme” necesit? suficient? încredere ?i cuno?tinte despre antreprenoriat pentru a deveni o alternativ? cu adev?rat viabil?.


Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist ?i are o experien?? de peste 10 ani în consultan?? pe probleme juridice, atât în mediul public cât ?i în mediul privat ?i în organiza?ii non-profit. Expert în fiscalitate, achizi?ii publice ?i fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodat?, Adrian ofer? consultan?? juridic? unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construc?ii, transporturi, drepturile minorit??ilor, proiecte cu fonduri europene, certific?ri, ?i se implic? activ în consilierea pe probleme de achizi?ii ?i în redactarea de proiecte europene, câ?tigand pân? în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.


În cadrul unui curs practic î?i oferim instrumentele ?i cuno?tin?ele de care ai nevoie pentru set up-ul cu succes al unui business. Dac? ai o idee, noi î?i ar?t?m cum sa o pui în practic? pentru a avea rezultate într-un timp cat mai scurt. Afl? de unde s? î?i g?se?ti resursele necesare pentru a demara sau revitaliza afacerea ta. Descoper? oportunit??ile pe care ?i le ofer? deja pia?a, fii creativ ?i exploreaz? fiecare pist? de dezvoltare!

 

La acest curs înve?i despre: mediul de afaceri din Romania, no?iuni juridice, forme de asociere, previziuni financiare ?i fiscalitate, business plan, marketing, branding ?i competitivitate, risc, schimbare, inova?ie.

Tematic?:

 • Analiza mediului de afaceri din România
 • Modalit??i juridice în baza c?rora un antreprenor î?i poate desf??ura activitatea: asocia?ii civile, PFA, SC … SRL, SC … SA, forme speciale de asociere
 • Previziuni financiare ?i fiscalitate
 • Obiectul de activitate
 • Marketing, branding ?i competitivitate
 • Planul de afaceri — modalit??i de realizare
 • Negocierea ?i încheierea contractelor
 • Strategii de business
 • Managementul schimb?rii
 • Creativitate ?i inova?ie
 • Managementul proiectelor
 • Managementul riscului
 • Managementul obiectivelor ?i a performan?ei
 • Comunicarea în cadrul firmei ?i cu partenerii de afaceri

Beneficii:

 • Formare practic?, interactiv?, cu rezultate imediate
 • Coordonare din partea unui formator autorizat, cu experien?? în domeniul business
 • Exemple practice
 • Suport de curs ?i diverse fi?e de lucru
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include: livrarea cursului de c?tre trainer, suportul de curs, pauze de cafea

Taxa se poate achita în tran?e.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea inceperii cursului)
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training

Persoanele interesate sunt rugate s? trimit? o copie a c?r?ii de identitate, fi?a de înscriere completat? ?i dovada pl??ii cursului.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: