Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Strategii de Marketing

Strategii de Marketing

Trucuri, instrumente ?i solu?ii pentru a elabora ?i implementa strategii de marketing care chiar func?ioneaz?.

Preț:
600 RON
Durată:
2 zile

În economia de pia??, orice organiza?ie ?i în mod deosebit o organiza?ie cu scop lucrativ î?i concepe o politic? proprie, prin care î?i desemneaz? direc?iile de evolu?ie în viitor, precum ?i modalit??ile concrete de înf?ptuire a acesteia, politic? ce trebuie s?-i asigure permanen?a pe pia?? ?i mai ales dezvoltarea de ansamblu.

Cursul nostru î?i arat? cum s? faci fa?? la multiplele schimb?ri ce apar atât în micromediul cât ?i în macromediul în care activeaz? compania ta prin crearea abilit??ilor de a analiza pia?a ?i a crea o strategie care s? vin? m?nu?? companiei tale.

Tematica cursului:

 • pozi?ia pe care compania î?i propune s? ?i-o asigure pe pia??;
 • scopurile urm?rite;
 • cota de pia??;
 • avantajul competitiv;
 • orientarea pe termen lung;
 •  reac?iile la solicit?rile pie?ii;
 • modalit??i de adaptare la dinamica mediului ambiant.

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru înscriere timpurie (30 zile înaintea începerii cursului)
 • 15% fo?ti cursan?i

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: