Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Survival Camp

Survival Camp

Preț:
700 RON
Durată:
5 zile

Întotdeauna taberele de supravie?uire au reprezentat o provocare, fiind o adev?rat? aventur? ?i folosind doar resursele care se afl? în mediul înconjur?tor.

Participan?ii (copii sau tineri) vor reu?i s? înve?e în 5 zile cum se pot descurca departe de civiliza?ie.

Pe parcursul programului participan?ii înva?? ce înseamn? responsabilitatea fa?? de mediul înconjur?tor ?i tehnici de protejare a acestuia.

Vor avea ?ansa s? î?i cunoasc? limitele ?i s? se integreze într-o echip? unde contribu?ia lor poate aduce succesul întregii echipe.

În 5 zile înva?? lucruri care le vor fi de folos toat? via?? ?i î?i vor face foarte mul?i prieteni al?turi de care vor împ?rt??i amintiri despre aventura taberei de supravie?uire.

Ce ne propunem s? facem ?i s? înv???m împreun? timp de 5 zile pline de distrac?ie ?i voie bun?:

 • tehnici ?i tactici de supravie?uire în natur?
 • acordarea primului ajutor
 • construirea unei busole, recunoa?terea ?i utilizarea punctelor cardinale
 • orientarea dup? stele ?i soare
 • construirea mai multor tipuri de ad?posturi
 • aprinderea unui foc de lemne, focuri de semnalizare
 • procurarea apei potabile
 • moduri de construc?ie a cuptoarelor pentru g?tit
 • degradarea ?i poluarea mediului înconjur?tor
 • solu?ii pentru situa?ii de criz? (accident, animale s?lbatice etc.)
 • creare ?i in?l?are de zmee, ateliere creative
 • foc de tab?r?, jocuri de echip?

Toate activit??ile au loc în aer liber, sub atenta supraveghere a formatorilor ?i a coordonatorilor de grup.

Se acord? reduceri pentru grupuri de peste 7 persoane.

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include:

 • coordonare din partea unor formatori autoriza?i
 • echipament profesional (h?r?i, busole, corzi, materiale pentru jocuri etc.)
 • cazare ?i mas? la Pensiunea Valea Argin?ilor, Bran

Condi?ii de înscriere:

Persoanele interesate sunt rugate s? ne trimit? fi?a de înscriere completat? ?i copie a c?r?ii de identitate (dac? este cazul), precum ?i dovada pl??ii pentru acest program.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: