Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Teambuilding

Teambuilding

Preț:
1200 RON
Durată:
4 zile

Un bun manager ?tie c? succesul pe termen lung al oric?rei afaceri depinde de echipa sa.

Noi consolid?m echipe prin crearea unor rela?ii mai puternice.

Programele noastre inedite de teambuilding sunt create special pentru a oferi angaja?ilor o nou? perspectiv? asupra comunic?rii în cadrul echipei, a motiv?rii celorlal?i, a stabilirii obiectivelor.

Pentru participan?i astfel de activit??i reprezint? fundamentul unui mediu de lucru mai pl?cut, bazat pe munca în echip?, ?i a profitabilit??ii pe termen lung.

Împreun? dep??im orice obstacol, gândim creativ, ne dep??im limitele ?i folosim resursele în mod eficient.

Programe adaptate

Clien?ii no?tri au nevoi diferite, a?adar ?i noi avem oferte diferite, create special pentru a r?spunde cerin?elor acestora.

Pute?i alege o jum?tate de zi de activit??i de echip? sau un program de câteva zile ce înglobeaz? mai multe componente: exerci?ii de problem solving, activit??i în aer liber, ateliere de leadership etc. Oricare ar fi nevoile organiza?iei-client, noi creem programe ce îi vin ca o m?nu??.

Pentru noi teambuilding-ul nu este doar un eveniment, ci o experien?? de înv??are.

Consulta?i oferta noastr?.

Teambuilding Teambuilding Teambuilding Teambuilding Teambuilding

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: