Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici de Motivare Non-Financiar?

Tehnici de Motivare Non-Financiar?

10-11 octombrie, 12-13 decembrie

Preț:
500 RON
Durată:
2 zile

Angaja?ii care simt c? sunt valoriza?i ?i al c?ror efort este recunoscut sunt mai motiva?i, mai responsabili ?i mai productivi decât cei care nu se bucur? de o astfel de aten?ie. În cadrul acestui program supervizorii ?i managerii de echipe înva?? s? creeze un mediu de lucru dinamic, bazat pe loialitate ?i pe un efort comun în vederea atingerii obiectivelor. 

 

Workshop-ul este special creat astfel încât managerii ocupa?i s? în?eleag? cu u?urin?? ceea ce î?i doresc angaja?ii ?i ce anume trebuie s? fac? pentru a-i motiva. Descoper? ce impact are motiva?ia asupra performan?ei ?i cum po?i cre?te nivelul de angajament al echipei tale prin mijloace non-financiare. 

 

La acest curs înve?i despre: tipuri de motiva?ie, tehnici de motivare, satisfac?ie ?i insatisfac?ie în munc?, feedback, indicatori ai lipsei de motiva?ie, plan de motivare adaptat.

Cursul se adreseaz?:

 • managerilor de top ?i de linie
 • coordonatorilor de echip?, supervizorilor
 • speciali?tilor de Resurse Umane
 • persoanelor care au preluat de curând responsabilit??i de coordonare de echip? ?i sunt direct responsabile de motivarea subalternilor
 • persoanelor interesate s? afle mai multe detalii despre satisfac?ia angaja?ilor

Tematic?:

 • satisfac?ie ?i insatisfac?ie în munc?
 • motiva?ie intrinsec? ?i extrinsec?
 • identificarea nivelului motiva?ional al angaja?ilor
 • indicatori ai lipsei de motiva?ie
 • management participativ vs micromanagement
 • instrumente ale motiva?iei non-financiare
 • elaborarea unui sistem de motivare non-financiar?
 • motiva?ie ?i performan??

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Include:

 • livrarea cursului de c?tre trainer
 • suport de curs, materiale de lucru
 • taxa de examinare (doar pentru cursurile autorizate)

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? cartea de identitate, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: