Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici de Motivare Non - Financiara - curs online

Tehnici de Motivare Non - Financiara - curs online

Preț:
250 lei
Durată:
7 zile

La acest curs înve?i despre: tipuri de motiva?ie, tehnici de motivare, satisfac?ie ?i insatisfac?ie în munc?, feedback, indicatori ai lipsei de motiva?ie, plan de motivare adaptat.

Cursul se adreseaz?:

 • managerilor de top ?i de linie
 • coordonatorilor de echip?, supervizorilor
 • speciali?tilor de Resurse Umane
 • persoanelor care au preluat de curând responsabilit??i de coordonare de echip? ?i sunt direct responsabile de motivarea subalternilor
 • persoanelor interesate s? afle mai multe detalii despre satisfac?ia angaja?ilor

Tematic?:

 • satisfac?ie ?i insatisfac?ie în munc?
 • motiva?ie intrinsec? ?i extrinsec?
 • identificarea nivelului motiva?ional al angaja?ilor
 • indicatori ai lipsei de motiva?ie
 • management participativ vs micromanagement
 • instrumente ale motiva?iei non-financiare
 • elaborarea unui sistem de motivare non-financiar?
 • motiva?ie ?i performan??

Beneficii:

 • un material relevant ?i proasp?t
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • feed-back-ul unui trainer autorizat
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? cartea de identitate, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: