Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici de Negociere

Tehnici de Negociere

30 Octombrie, 10 Decembrie

Preț:
800 lei (include suportul de curs ?i pauzele de cafea)
Durată:
2 zile (9:00-16:00)

Ai o afacere ?i vrei s? st?panesti tehnicile de negociere? Esti agent de vânzari ?i doresti s? î?i îmbun?t??e?ti rezultatele? Negocierea este o art? ?i î?i ofer? avantaje neb?nuite într-o rela?ie comercial?. Cu cât o st?pâne?ti mai bine, cu atât aria instrumentelor de care dispui î?i deschide noi orizonturi ?i posibilit??i prin care vei dep??i obstacolele, vei g?si solutii alternative ?i vei concretiza mai multe idealuri.

Adriana Nica

Adriana Nica este formator autorizat si are o experien?? de peste  16 ani în vânz?ri de servicii ?i consultan?? de vanz?ri ?i marketing, administrând importante portofolii de clien?i corporate cu cifre de afaceri cuprinse între 1 ?i 14 mil euro.  Ariile de expertiz? ale Adrianei vizeaz? crearea de lead-uri, de vânzare prin telefon ?i vânzare direct?, precum ?i abilit??i de negociere ale vânz?rii ?i de dimensionare a valorii contractelor din momentul ofertei ini?iale  pân? la achizi?ia final?.

Cariera Adrianei în telesales este de peste 10 ani, ?i a început odat? cu primul departament de telemarketing înfiin?at în România ?i implementat de c?tre o companie cu un background de peste 25 ani în telesales.

De-a lungul carierei sale, Adriana a vândut servicii în valoare total? de peste 1 milion de euro ?i a gestionat un numar de peste 1 000 clien?i.  

Experien?a Adrianei se leag? de vânz?ri de servicii ?i spa?iu media pentru companii precum Pagini Aurii, Splendid Media, Sanoma Hearst, Convergent Media, McCann-Erickson sau Class IT Outsourcing.

Licen?iant? în Marketing, Adriana este absolvent? a Academiei de Studii Economice cu o tez? despre elaborarea unui Program de Marketing privind Lansarea la o expozi?ie interna?ional? a unui grup de mobilier românesc.

Cui se adreseaz?:


·         Agen?i de vânzari
·         Agen?i de asigurari
·         Brokeri
·         Team-leaderi
·         Middle Management
·         Antreprenori

Departamente:


·         Ofertare
·         Comercial
·         Vânzari
·         Desp?gubiri-Recuperari, etc

Industrii:


·         Call center
·         Telecom
·         IT & C
·         FMCG
·         Banking
·         Farma,
·         Transporturi, etc

 Obiectivele cursului:

La sfâr?itul sesiunii de formare participan?ii vor fi capabili s?:

 • Identifice nevoile clientului
 • Identifice tehnica folosita de catre client / prospect
 • St?pâneasc? ?i s? decodifice comunicarea nonverbala
 • Foloseasc? sursa de putere potrivit? contextului
 • Aplice tacticile ?i strategiile adecvate pentru fiecare relatie comercial?
 • I?i organizeze managementul atingerii obiectivelor
 • Aplice psihologia gândirii orientate spre rezultate pozitive

Tematica cursului:

 • Etapele negocierii
 • Pregatirea negocierii
 • Identificarea nevoilor clientului / prospectului
 • Comunicarea în negociere
 • Tehnici ?i tactici în negociere
 • Stiluri de negociere
 • Surse de putere
 • Strategii în negociere
 • Feedback ?i evaluare

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupurile de minimum 3 persoane
 • 20% pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpurie ( 30 zile inaintea cursului)
 • 15% fo?ti cursanti J`Info Training

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Beneficii:

 • formare interactiv?, într-o formula inovativa pe piata romaneasc?, cu aplicabilitate imediat? în practic?
 • diplom? de participare ?i supliment descriptiv al compen?elor dobândite în urma cursului, documente ce pot fi utile la angajare
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer cu cu vasta experien?? tehnici de vanzare si telesales
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru (anexe)
 • locatie ultracentrala (Pia?a Roman?) cu dotari moderne pentru curs

Cursurile se desf??oar? în sistem openiar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Investi?ia include: suportul de curs, livrarea cursului de c?tre trainer ?i pauzele de cafea.

Condi?ii de înscriere: Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: