Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Pachetul 2000

Pachetul 2000

Pachetul contine 3 calificari in turism: Agent de turism, Ghid local si Ghid national touroperator

Preț:
2.000 lei
Durată:
8 luni

Cu Pachetul 2000 ai Turism 3 in 1

 

Pachetul este format din 2 cursuri in urma carora se obtin 3 certificari in domeniul turismului: agent de turism, ghid local ?i ulterior ghid na?ional.

Cursurile sunt: Agent de Turism-Ghid local (curs de calificare) si Ghid de turism national touroperator (curs de specializare).

J’Info Training organizeaza cursuri speciale pentru agentiile de turism cu eliberarea de Certificate de calificare autorizate recunoscute de Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizate de c?tre Ministerul Turismului pentru ocupa?ia de Agent de Turism-Ghid, cod COR 5113.3.1, ?i pentru ocupa?ia de Ghid National Touroperator, cod COR 511303.

Investi?ie Pachet 2000:

 • 2.000 lei pentru participarea la cursul de calificare, ce include atât partea teoretic?, cât ?i practic? ( se achita in 3 rate lunare, consecutive)
 •  300 lei pentru examinarea final? ?i eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final) pentru fiecare curs;
 •  300 lei pentru examinarea competen?elor lingvistice în limbi str?ine ?i emiterea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competen?ele dobândite (op?ional).
 • 150 lei taxa suplimentara pentru REPROGRAMARE examen final ( in situatia in care cursantul nu participa in prima sesiune) - se adauga la suma initiala de 300 lei a taxei de examinare finala.

 •   75 lei pentru emitere adeverinte cu cerinte speciale (altele decat adeverinta standard pe care o punem la dispozitia cursantului); emitere dubluri adeverinte cursuri; emitere alte dubluri documente;
 •  250 lei pentru emitere dublura certificat ANC (in cazul pierderii si dupa anuntul declararii in Monitorul Oficial).

Pachetul include deja o reducere care nu se cumuleaz? cu altele, acordându-se o singur? reducere.

Cursurile pot fi urmate si separat pentru care se achita taxa de participare standard de 1.800 lei, respectiv 1.350 lei, cu posibilitatea aplicarii reducerilor la care sunteti eligibil.

 

Pentru a putea fi ghid national, este nevoie sa aveti mai intai certificat de calificare de ghid, ulterior urmand si cursul de ghid national (cerinta obligatorie conform Ministerului Turismului).

Durata - 8 luni repartizate astfel: 6 luni pentru Agent de turism - ghid local ?i înc? 2 luni - pentru Ghid na?ional touroperator.

Detalii cu privire la cursul de calificare gasi?i în Agent de turism - ghid local, si cu privire la cursul de specializare gasi?i în Ghid na?ional touroperator.

Loca?ie:

 • Sediul J`Info Travel SRL (J'Info Training):
Adresa 1: Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, Bucure?ti
Adresa 2: Str. Dionisie Lupu, nr. 58, Sector 1, Bucure?ti
 • Sediul tour operatorului J`Info Tours, Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, Bucure?ti

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursului este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practic?, va fi stabilit împreun? cu participan?ii la curs, în func?ie de disponibilitatea lor ?i a formatorilor.

Beneficii:

 • certificat de calificare împreun? cu supliment descriptiv recunoscut de c?tre Ministerul Educa?ieiMinisterul Muncii, Protec?iei Sociale ?i Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) ?i avizat de catre Ministerul Turismului pentru ocupa?ia de Agent de Turism-Ghid, cod Nomenclator 5113.3.1, ?i pentru ocupa?ia de Ghid National Touroperator, cod COR 511303.
 • o formare dinamic?, practic? ?i interactiv?
 • formatori cu vast? experien?? în turism
 • posibilitatea de a fi angajat în cadrul tour operatorului cu 20 ani de performan?? pe pia??, J`Info Tours

Condi?ii de înscriere:

 • copie dup? cartea de identitate (buletin);
 • copie dupa certificatul de na?tere;
 • copie dupa certificatul de c?s?torie - acolo unde este cazul;
 • copie dup? ultima diplom? de studii (minim diploma de Bacalaureat);
 • certificat care s? ateste cunoa?terea unei limbi de circula?ie interna?ional? (în cazul în care nu de?ine?i acest certificat, pute?i opta pentru testarea limbii str?ine la J`Info Travel);
 • adeverin?? medical? de la medicul de familie din care s? reias? c? poten?ialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de ghid de turism (s?n?tos clinic ?i psihic, f?r? defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;
 • cazier judiciar - in original;
 • fi?a de înscriere completat?;
 • taxa de participare achitat? în cont J`Info Travel: RO06 BTRL RONC RT00 S670 9102 , deschis la Banca Transilvania  sau cash/card la sediul nostru de pe Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1.

 

Contact:

M: 0746 222 995

M: 0723 394 515

E: office@jinfotraining.ro

E: secretariat1@jinfotraining.ro


 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: