Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Visual Culture Transformation

Visual Culture Transformation

Preț:
-
Durată:
-

LeapDin dorin?a de a oferi clien?ilor no?tri servicii personalizate, de cea mai înalt? calitate, am ales s? lucr?m cu Leap, unul dintre furnizorii de training ?i consultan?? de top din Marea Britanie.

Cine este Leap?

Leap se mândre?te cu o echip? de psihologi organiza?ionali ?i consultan?i în management cu experien?? în consultan?? pentru mari corpora?ii interna?ionale, care aduc ceva cu totul nou în jocul schimb?rii.

Care sunt proiectele noastre?

Lucr?m împreun? în conceperea ?i adaptarea de programe de analiz? ?i schimbare a climatului organiza?ional. Analiz?m mentalitatea companiei-client ?i o aliniem la viziunea companiei. Abordarea noastr? porne?te de la ideea c? fiecare cultur? organiza?ionala este unic?. Facilit?m implicarea tuturor actorilor în procesul de transformare, respectând istoricul companiei-client. Astfel reu?im s? câ?tig?m ?i participarea celor mai cinici dintre membrii organiza?iei, care au motive s? nu schimbe ceea ce cred ei c? func?ioneaz? cel mai bine.

Cum facilit?m schimbarea?

 • Lucr?m cu echip? de top management pentru a identifica viziunea ?i strategia companiei tale.
 • Apoi lucr?m cu echipele de la fiecare nivel al organiza?iei pentru a identifica mentalitatea prezen?a, dar ?i obiectivul de îndeplinit.
 • Echipa din partea organiza?iei-client identific? cele mai puternice norme culturale care au adus succes de-a lungul timpului.
 • Împreun? identific?m, izol?m ?i prioritizam atitudinile actuale care stau în calea implement?rii viitoarei strategii a companiei.
 • Împreun? identific?m ?i formul?m o noua mentalitate care s? includ? în mod eficient atitudinile ini?iale, precum ?i comportamentele dorite, în vederea atingerii succesului. Acest nou ADN permite organiza?iei s? aspire la o nou? strategie, la noi reu?ite, p?strând identitatea organiza?iei.
 • Folosim materiale vizuale în comunicarea intern? pentru a construi noi atitudini ?i comportamente, cu scopul de a integra noul ADN în cultura organiza?iei.

Care sunt rezultatele ?i cum le m?sur?m?

 • Claritatea viziunii ?i a strategiei
 • Integritate a culturii organiza?ionale — mergem înainte f?r? a uita de unde am pornit.
 • Implicarea angaja?ilor în adoptarea unei noi culturi organiza?ionale
 • Construirea unei comunit??i
 • Schimbare pozitiv? — adoptare a noului mod de gândire în scurt timp
 • V? putem oferi feedback din partea clien?ilor no?tri care au folosit aceast? metodologie inedit?, bazat? pe arta vizual?.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: