top of page

Director de Agenţie de turism

Pret

2850 Lei

Durata

6 Luni

Director de Agenţie de turism touroperatoare/detalistă/filială/sucursală


Cu obţinere certificat autorizat ANC

Preț: 2.850 lei
Durată: 6 luni

J'info Training organizeaza curs de perfectionare de Director de Agenţie de turism touroperatoare/detalistă/filială/sucursală (cod COR 143909)

Recomandăm acest curs persoanelor care au deja experiență în activitatea turistică și care doresc să evolueze profesional într-unul din cele mai competitive domenii, în vederea obţinerii brevetului în turism ca director de agenţie.


La acest curs înveți despre: elaborarea și implementarea strategiei de dezvoltare, managementul în turism, managementul proiectelor, managementul agenţiei, managementul resurselor umane, marketing, asigurarea calității, inovație, creativitate, organizarea și planificarea activităților, delegare.    


Obiectivele cursului:

 

La final cursanții vor fi capabili să: 

 • planifice activitățile agenţiei;

 • conducă procesele specifice derulării activităţii în agenţie;

 • conducă compartimentele operaționale și funcționale ale agenţiei;

 • fundamenteze și să implementeze programele de marketing;

 • coordoneze activitățile realizate prin furnizori și parteneri; 

 • gestioneze patrimoniul și resursele financiare; 

 • adapteze strategiile organizației la cerințele pieței prin promovarea inovației și a schimbării în organizație;

 • elaborarea strategiilor de dezvoltare a agenţiei.

 

Din tematica cursului:

 • Managementul turismului;

 • Managementul agenţiei de turism;

 • Managementul financiar si tehnici financiar-contabile;

 • Marketing turistic;

 • Norme SSM în turism;

 • Relaţii in afaceri;

 • Negocierea în afaceri;

 • Comunicarea în afaceri;

 • Leadership;

 • Managementul proiectelor în turism;

 • Managementul conflictelor şi al stresului.

 

Cursurile se desfășoară în sistem open, iar perioada anunțată pentru desfășurarea cursurilor este orientativă, data exactă urmând să fie anunțată cu aproximativ 7 zile înainte. Cursul incepe in functie de natura epidemiologica din Romania, conform cu HG privind starea de alerta de pe teritoriul tarii.

Planningul sesiunilor de teorie, respectiv practică, va fi stabilit împreună cu participanții la curs, în funcție de disponibilitatea lor și a formatorilor.

 

♦ Pentru a urma cursul de perfectionare de Director de Agenţie de turism touroperatoare/detalistă/filială/sucursală este necesar sa fiti absolvent/a de curs de calificare in domeniul turismului recunoscut de către Ministerul EducațieiMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) şi avizat de către Ministerul Turismului.

 

♦ Dacă doreşti să iţi faci o carieră în acest domeniu, alege pachetul 3000 I, cu doar 3.850 lei urmezi 2 cursuri şi obţii 2 certificari, agent de turism şi director de agenţie. Mai multe detalii aici.

 

Locație:

 • Sediul J`Info Travel (J'Info Training):

Adresa : Str. Grigore Gafencu nr. 78-86, Vila E3, Sector 1, București

 

 • Sediul tour operatorului J`Info Tours:

 

Adresa: Str. Jules Michelet, nr. 1, Sector 1, București


Investiție:

 • 2.850 lei pentru participarea la cursul de perfectionare, ce include atât partea teoretică, cât și practică.

 •   500 lei pentru examinarea finală şi eliberarea certificatului (se poate achita la examenul final);

 •   500 lei pentruexaminare competenţe lingvstice în limbi străine şi eliberarea unei diplome la finalul cursului, în care sunt specificate competenţele dobandite (opţional);

 • se poate achita în maxim 3 rate lunare;

 • 500 lei taxa suplimentara pentru REPROGRAMARE examen final ( in situatia in care absentati la prima sesiune de examen final a cursului) - se adauga la suma iniatiala de 500 lei a taxei de examinare finala;

 

Beneficii:

 • certificat de absolvire împreună cu supliment descriptiv recunoscut de către Ministerul EducațieiMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA) şi avizat de către Ministerul Turismului, cod COR 143909.

 • o formare dinamică, practică și interactivă

 • formatori cu vastă experiență în turism


Condiții de înscriere:

 • copie după cartea de identitate (buletin);

 • copie dupa certificatul de naştere;


 • copie dupa certificatul de căsătorie - acolo unde este cazul;

 • copie după ultima diplomă de studii (minim diploma de bacalaureat);

 • copie după un certificat ce calificare obţinut în urma absolvirii unui curs în turism;

 • certificat care să ateste cunoașterea unei limbi de circulație internațională (în cazul în care nu dețineți acest certificat, puteți opta pentru testarea limbii străine la J`Info Training);

 • adeverință medicală de la medicul de familie din care să reiasă că potențialul cursant este apt din punct de vedere medical pentru profesia de director de agenţie (sănătos clinic și psihic, fără defecte fizice, de vorbire sau de auz) - in original;

 • cazier judiciar - in original;

 • fișa de înscriere completată;

 • taxa de participare achitată în cont J`Info Travel: RO06BTRLRONCRT00S6709102, deschis la Banca Transilvania.

bottom of page