Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Expert Achiziții Publice

Expert Achiziții Publice

Dacă te ocupi cu planificarea și asigurarea resurselor în cadrul unei organizații, acest curs este creat pentru tine. Invață cum să administrezi procesul de achiziții publice in cadrul unui curs interactiv și practic!

Martie 2014, Martie 2014

Preț:
Preţ integral: 1200 lei;
Durată:
5 zile

Alege să participi la un curs interactiv care te va ajuta să înțelegi mecanismele de funcționare ale domeniului achizițiilor publice. Afli trucuri de gestionare a unei licitații și cum să găsești soluții eficiente și rapide pentru orice eventuale dificultăți întâmpinate în timpul procesului de achiziții publice. 

Adrian Cuvatov

Adrian Cuvatov este jurist și are o experiență de peste 10 ani în consultanță pe probleme juridice, atât în mediul public cât și în mediul privat și în organizații non-profit. Expert în fiscalitate, achiziții publice și fonduri europene, Adrian Cuvatov este formator autorizat din anul 2010.

Totodată, Adrian oferă consultanță juridică unui portofoliu diversificat de companii din domenii precum turism, construcții, transporturi, drepturile minorităților, proiecte cu fonduri europene, certificări, și se implică activ în consilierea pe probleme de achiziții și în redactarea de proiecte europene, câștigand până în prezent proiecte de grant total în valoare de 50 milioane de euro.


Ai ocazia să fii ofertant sau autoritate contractantă în cadrul studiilor de caz și a jocurilor de rol, negociezi, stabilești condiții contractuale și oferi soluții viabile. 

 

La acest curs înveți despre: procesul achizițiilor publice, planificare de achiziții, anunțuri, termene, contractări, parteneriatul public-privat, evaluarea ofertelor, soluționarea conflictelor.

Grup țintă: cursul se adresează funcționarilor publici din administrația publică centrală și locală, specialiștilor din sectorul privat; persoanelor care lucrează în departamente ce implică atribuții în planificarea și asigurarea resurselor; persoanelor implicate în procesul de achiziții.

Scopul cursului: dezvoltarea competențelor de Expert Achiziții Publice.

Obiectivele cursului:

La finalul formării participanții vor fi dobândit competențe în ceea ce privește:

 • Legislația în vigoare la autoritățile contractante
 • Sistemele europene de achiziții publice
 • Elaborarea strategiei de achiziții publice
 • Elaborarea caietului de sarcini
 • Evaluarea dosarului de licitație publică
 • Gesionarea contestațiilor formulate în procedura de atribuire a contractului
 • Atribuirea contractului de achiziție publică
 • Oferirea de consultanță de specialitate

Tematică:

 • introducere în achiziții publice europene
 • procesul achizițiilor publice — proceduri și modalități speciale
 • sistemul de achiziții publice în România — privire de ansamblu
 • principiile achizițiilor publice
 • European Green Procurement
 • planificarea achizițiilor publice
 • anunțuri și termene
 • înscrierea și gestionarea contului din SEAP
 • criterii de evaluare și evaluarea ofertelor
 • soluționarea conflictelor
 • contractul de achiziție publică
 • proceduri de atribuire a contractelor
 • codul etic în achizițiile publice
 • parteneriatul public-privat

Fiecare participant face un proiect individual care va fi susținut în cadrul examenului final de certificare, în prezența reprezentanților CNFPA în ultima zi de curs.

Beneficii:

 • curs interactiv și practic
 • certificat de Expert Achiziții Publice Autorizat, recunoscut de Ministerul EducațieiMinisterul Muncii, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ANC (fost CNFPA)
 • supliment EUROPASS
 • coordonarea unui trainer autorizat, cu vastă experiență în domeniul Achizițiilor Publice
 • suport de curs
 • spațiu ultracentral (zona Piața Romană) și dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desfășoară în sistem open, iar perioada anunțată pentru desfășurarea cursurilor este orientativă, data exactă urmând să fie anunțată cu aproximativ 7 zile înainte.

Durata cursului: 5 zile, 10h-18h

Locație: J`Info Training, Str. Dionisie Lupu, Nr. 58, Sector 1, București

Investiția: 1200 RON

Include: suportul de curs, livrarea cursului și examinarea.

Taxa se poate achita în tranșe până la începerea cursului.

Reduceri:

 • 25% pentru studenți
 • 20% pentru inscriere timpurie  ( 30 zile inaintea cursului )
 • 15% pentru fosti cursanti
 • 20% pentru grup de minim 3 persoane

Reducerile nu se cumulează, acordându-se o singură reducere la alegere.

 • Condiții de înscriere:

Copie după buletin, copie după ultima diplomă de studii, copie după certificatul de naştere şi de căsătorie (acolo unde este cazul), fișa de înscriere completată și taxa de participare achitată cash la sediul J'Info Training sau în cont J`Info Training: RO 97INGB0001008198308910 deschis la Banca ING.

Notă: Conform OG 129/2000 costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce (după caz) din impozitul pe profit sau pe venit al firmei.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: