Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Managementul Cunoașterii

Managementul Cunoașterii

Managementul cunoaşterii (MC) este un subiect fascinant de discuție, dar mai mult decât atât, este un concept-cheie în managementul modern.

Managementul cunoaşterii (MC) este un subiect fascinant de discuție, dar mai mult decât atât, este un concept-cheie în managementul modern. Acesta se referă la administrarea, dezvoltarea şi transferul de cunoştințe între membrii unei organizații. Deşi importanța şi eficacitatea MC sunt recunoscute la nivel global, doar câteva companii acordă atenția cuvenită activităților de implementare şi facilitare MC, în vederea stimulării inovației şi a generării de avantaj competitiv. 

 

Capitalul uman şi normele culturale sunt resursele cheie în vederea înregistrării succesului în business. MC nu înseamnă doar platforme tehnice performante care facilitează diseminarea ideilor, a cunoştințelor şi a bunelor practici. Acest tip de management presupune şi stimularea cunoaşterii prin programe de pregătire a angajaților, precum şi încurajarea acestora în vederea dezvoltării şi exploatării propriilor cunoştințe. 

 

Conducătorii organizațiilor ar trebui să acorde atenție atât capitalului de cunoştințe explicit (documente, manuale, prezentări, software), cât şi tacit (experiență, educație, motivație, personalitate a membrilor organizației). 

 

 

 De să implementăm un sistem de MC? Iată câteva motive:

 

- MC facilitează crearea, aplicarea şi comunicarea cunoştințelor variate în vederea oferirii de servicii cu plus vlaore

- MC este extrem de util în rezolvarea de probleme (generare de soluții)

- MC stimulează inovația, care are ca principal rezultat crearea de noi produse şi servicii şi, implicit, dezvoltarea companiei

- MC îmbunătățeşte procesele interne şi creează cultura specifică a unei organizații care învață (learning organization)

- MC influențează strategia pe termen mediu şi lung a companiei şi creează flexibilitate în implementarea acesteia

- MC înlesneşte procesul de management al schimbării şi încurajează angajații să provoace constant status quo-ul

- MC înseamnă lucrul cu angajați foarte bine pregătiți care îşi doresc să împărtăşească din cunoştințele lor, în vederea obținerii de rezultate notabile.

 

Companiile care fac eforturi constante pentru a implementa MC sunt considerate a fi printre cele mai inovative din lume. Doar câteva exemple sunt Google, Ikea, Apple sau Samsung. 

 

Chiar dacă rezultatele unui astfel de sistem nu sunt imediate, acestea asigură succesul pe termen lung. Pentru a avea succes, MC nu trebuie văzut ca pe o sarcină tehnică ce presupune doar crearea de sisteme IT sofisticate, ci ca pe o chestiune socială; atenția trebuie îndreptată către dimensiunea umană, către contextul social şi relațional. 

 

Primul pas pe care trebuie să-l facă organizațiile care îşi doresc avantaj competitiv pe o piață în care competiția este acerbă este să re-evalueze obiectivele strategice şi să îşi îndrepte atenția către evaluarea şi crearea capitalului de cunoştințe. Formarea profesională continuă şi analiza nevoilor de formare reprezintă două etape esențiale în vederea evaluării şi creării de cunoştințe. Ulterior, proiectele interne de resurse umane trebuie să aibă ca obiective principale diseminarea acestor cunoştințe în cadrul organizației şi, acolo unde este posibil, codificarea lor, pentru ca acestea să rămână know how al companiei.

 

 

Mădălina Antohe