Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Abilitati de Lucru in Echipa

Abilitati de Lucru in Echipa

Preț:
150 lei
Durată:
7 zile

Lucruri extraordinare se întâmpl? atunci când to?i membrii unei echipe lucreaz? pentru realizarea unor obiective comune, sunt motiva?i ?i ?tiu cum s? colaboreze. Atunci când sarcinile, p?rerile împ?rt??ite, comportamentele constructive ?i scopurile comune se intersecteaz?, rezultatele nu întârzie s? apar?. 

 

Lucrul în echip? poate p?rea simplu, dar exist? multe variabile care pot transforma un proiect comun într-un fiasco. Înva?? cum s? lucrezi cu o echip? performant? ?i s? contribui la dezvoltarea acesteia

 

La acest curs înve?i despre: echip? vs grup, etapele form?rii unei echipe, roluri în echip?, comunicare eficient?, colaborare, încurajarea creativit??ii, medierea situa?iilor conflictuale, luarea deciziilor.

 

Tematic?:

 

 •  Ce este o echip??
 •  Etapele form?rii unei echipe
 •  Echip? vs Grup 
 •  Tipuri de echipe 
 •  Caracteristicile echipelor
 •  Roluri ?i responsabilit??i în cadrul echipei
 •  Comunicarea eficient? în echip?
 •  Cum s? formezi o echip? performant?
 •  Colaborarea în echip?
 • Încurajarea creativit??ii
 •  Medierea situa?iilor conflictuale
 • Luarea deciziilor

 

Beneficii:

 

 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • consultan?? dup? terminarea form?rii

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: