Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Coaching

Coaching

Preț:
-
Durată:
-

Orice persoan? este eficient? nu doar datorit? cuno?tin?elor sau abilit??ilor specifice, ci ?i datorit? modului în care abordeaz? fiecare situa?ie.

Atitudinea potrivit? nu se înv??a în cadrul unui curs ?i nu se formeaz? în câteva ore de training. Apeleaz? la serviciile unui coach pentru a avea o alt? viziune asupra performan?ei ?i a vie?ii personale ?i profesionale.

Comportamentul ?i atitudinea personalului are impact asupra rela?iilor cu partenerii de afaceri, clien?ii ?i furnizorii, îns? cel mai bine se reflect? în rezultatele fiec?ruia.

Fii exact cum î?i dore?ti! Descoper? împreun? cu un coach cum s? ajungi acolo unde vrei ?i cum s? î?i setezi noi obiective.

Organiz?m sesiuni de coaching individuale pentru persoanele interesate s? se redescopere ?i s? î?i maximizeze rezultatele.

Pentru persoanele care î?i doresc s? devin? coach, interesate de acest domeniu, organiz?m ateliere de lucru punctuale în care discut?m despre ce înseamn? ?i care sunt obiectivele coaching-ului.

Vino s? ne cunoa?tem!