Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Cum s? te preg?te?ti pentru interviul de angajare

Cum s? te preg?te?ti pentru interviul de angajare

Ai poten?ial, ?tii ce vrei, e?ti bun la ceea ce faci ?i totu?i recruiterul nu este impresionat. Afl? trucurile unui interviu reu?it ?i apoi ob?ine jobul la care visezi!

Preț:
150 RON
Durată:
1 zi

Dac? e?ti sigur pe tine când te duci la un interviu de angajare sau când solici?i o promovare, e?ti unul dintre pu?inii noroco?i. Majoritatea persoanelor î?i fac griji înainte de interviu, în timpul ?i dup? finalizarea acestuia. Emo?iile din timpul interviului pot fi constructive sau, din contr?, te pot împiedica s? te concentrezi ?i s? ar??i cât de potrivit e?ti pentru un anumit job. 

 

Prin acest workshop ne propunem s? te preg?tim atât de bine, încât s? a?tep?i cu ner?bdare urm?torul interviu. Î?i ar?t?m în primul rând cum s? ob?ii un interviu ?i apoi cum s? te prezin?i, cum s? comunici ?i s? convingi, cum s? ob?ii job-ul dorit. 

 

La acest curs înve?i despre: CV ?i scrisoarea de motiva?ie, recomand?ri, interviul de angajare, prima impresie, ?inut? potrivit?, cum s? r?spunzi la întreb?ri dificile ?i nea?teptate, comunicare non-verbal?, persuasiune. 

Tematic?:

 • rolul interviului
 • formele de interviu
 • actorii participanti la interviu
 • comunicarea verbala si non-verbala
 • tipurile de intrebari
 • observatia in cadrul interviului
 • formularul de angajare
 • redactarea CV-ului ?i a scrisorii de motiva?ie
 • competentele si importanta autocunoasterii (aplicarea de teste)
 • motivatia pentru postul dorit
 • tinuta si prima impresie

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • realizarea unui profil personal bazat pe potential si competente
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK. 

 

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: