Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Leadership

Leadership

16-17 Septembrie, 18-19 Noiembrie

Preț:
600 RON
Durată:
2 zile

În mediul actual, când informa?ia, tehnologia ?i tot ce ne înconjoar? se schimb? tot mai repede, liderii au nevoie de o perspectiv? de ansamblu pentru a putea lua cele mai potrivite decizii pentru echipele pe care le conduc ?i a în?elege felul în care comportamentele ?i ac?iunile sunt dictate de factorii externi. 

 

Afl? cum s?-?i formezi abilit??ile unui bun lider ?i afl? cum s? conduci echipe eficient, cum s? comunici noile idei, cum s? câ?tigi adep?i, indiferent de domeniul în care lucrezi. 

 

La acest curs înve?i despre: abilit??ile esen?iale ale unui lider, stiluri de leadership, viziune, inova?ie, inteligen?? emo?ional? ?i social? în leadership, construirea brandului de leader. 

 

Dezvoltarea leadershipului presupune un efort care are ca rezultat îmbun?t??irea capacit??ii de a conduce indivizi, grupuri sau organiza?ii. Perspectiva tradi?ional? asupra leadershipului este c? acesta este o calitate înn?scut? ?i c? doar unii dintre noi sunt atât de noroco?i încât s? aib? abilitatea de a-i inspira pe ceilal?i.

Noile cercet?ri în domeniu arat? c? oricine poate fi un leader excep?ional dac? asimileaz? principiile de baz? ?i î?i dezvolt? abilit??i-cheie pentru astfel de pozi?ie.

Atelierul se adreseaz? top ?i middle managerilor, coordonatorilor de echip?, persoanelor f?r? experien??, care tocmai au preluat responsabilit??i de conducere a unei echipe.

Într-un workshop interactiv î?i ar?t?m cum s? fii un leader de excep?ie ?i abord?m urm?toarele teme:

 • abilit??i esen?iale ale unui leader
 • stiluri de leadership
 • inova?ie
 • viziune
 • inteligen?? emo?ional? în leadership
 • cum s? conduci o echip? eficient
 • coaching
 • atitudinea unui leader de succes.

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru pentru grupuri de minimum 3 persoane ?i pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpuri (30 zile inaintea inceperii cursului)
 • 15% pentru fo?tii cursan?i J`Info Training

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: