Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Management Organiza?ional

Management Organiza?ional

31 Octombrie

Preț:
350 RON
Durată:
1 zi

 

De?i se bazeaz? pe o serie de teorii, principii ?i instrumente, managementul nu poate fi considerat o ?tiin?? exact?, a?a cum este matematica. Elementele variabile asociate factorului uman fac din management mai degrab? o art? decât o ?tiin??.

 

În cadrul acestui workshop înve?i cum s? utilizezi o serie de tehnici de management organiza?ional în diferite contexte, dar ?i cum s? te folose?ti de intui?ie în situa?ii specifice. Planificarea, organizarea ?i gestionarea activit??ilor, proiectelor organiza?ionale ?i a echipelor sunt elemente esen?iale care fac dintr-un sistem de management organiza?ional un mecanism eficient ce are ca obiectiv principal performan?a.

 

La acest curs înve?i despre: comportament organiza?ional, cultur? organiza?ional?, planificare, implementare, dezvoltare, managementul echipei, bugetare.

 

Obiective: 

 

 •  cunoa?terea principiilor ?i a mecanismelor de management organiza?ional
 •  comportamentul organiza?ional
 •  identificarea ?i formarea culturii organiza?ionale
 •  tipuri de culturi organiza?ionale 
 •  dezvoltarea strategic? a organiza?iei
 •  instrumente de management organiza?ional 
 •  managementul echipei

 

 Tematic?:

 

 • managementul organiza?ional
 • comportamentul organiza?ional
 • culturi organiza?ionale 
 • impactul mediului de lucru asupra performan?ei
 • elemente cheie în planificarea strategic?
 • lucrul în echip? ?i colaborarea
 • managementul echipei
 • etic? în mediul organiza?ional

 

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studenti
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru inscriere timpurie (30 zile inaintea inceperii cursului)
 • 15% fosti cursanti

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: