Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Secretele Comunicarii Non-Verbale

Secretele Comunicarii Non-Verbale

3 Octombrie

Preț:
250 RON
Durată:
1 zi

Comunicarea non-verbal? este cel mai puternic instrument de comunicare. Dincolo de voce, dincolo de cuvinte, non-verbalul ne ofer? indicii despre ceea ce gânde?te interlocutorul. Gesturile, mimica, privirea sau pozi?ia corpului transmit de cele mai multe ori mai mult decât cuvintele. 

 

Înva?? la acest workshop cum s? interpretezi limbajul trupului ?i cum s? te folose?ti de acesta pentru a-?i convinge de fiecare dat? audien?a. 

 

La acest curs înve?i despre: principii generale, impactul comunic?rii non-verbale, descifrarea mesajelor non-verbale, gesturile care ne tr?deaz?, folosirea limbajului non-verbal în func?ie de context. 

 

Cursul se adreseaz? tuturor persoanelor care doresc s? î?i formeze ?i s? î?i perfec?ioneze capacitatea de a folosi limbajul non-verbal, precum ?i celor care doresc s? î?i dezvolte abilit??ile de convingere.

Tematic?:

 • principii generale ?i impactul comunic?rii non-verbale
 • cum s? faci o prim? impresie de excep?ie
 • interpretarea limbajului non-verbal
 • gesturile care ne tr?deaz?.

Beneficii:

 • o sesiune energic?, relevant? ?i proasp?t?
 • Diplom? de participare  ?i un supliment descriptiv cu competen?ele dobândite
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer autorizat cu experien?? în înv??area experien?ial?
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru
 • consultan?? dup? terminarea form?rii
 • spa?iu ultracentral (Pia?a Roman?) ?i dotat modern pentru cursuri
 • pauze de cafea

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupuri de minim 3 persoane
 • 20% pentru înscriere timpurie (30 zile înaintea începerii cursului)
 • 15% fo?ti cursan?i

Condi?ii de înscriere:

Copie dup? buletin, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

 

 

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: