Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Teaching & Parenting Skills

Teaching & Parenting Skills

9-10 septembrie

Preț:
30 RON
Durată:
2 ore

S? lucrezi ?i s?-i înve?i lucruri noi pe cei mici, fie c? e?ti p?rinte sau profesor, reprezint? o provocare continu?.

Ritmul de dezvoltare ?i de asimilare a informa?iilor este diferit, în func?ie de fiecare copil.

Pentru c? ne dorim tot ce e mai bun pentru ei, le oferim tot ce credem c? le este util în materie de informa?ii ?i de activit??i.

Pentru a veni în sprijinul t?u, am preg?tit ateliere de scurt? durat? care î?i arat? cum îmbun?t??e?ti calitativ timpul petrecut cu cei mici.

 • Sunt momente în care copilul nu se mai poate concentra?
 • Recunoa?te cu greu o liter? sau nu mai are r?bdare s? transcrie o ultim? propozi?ie?
 • De?i ascult? ceea ce i se spune, nu re?ine?
 • Vrei s? petreci cât mai mult timp cu el ?i s?-l înve?i lucruri folositoare în acela?i timp?
 • Vrei s? transformi o c?l?torie plictisitoare cu ma?in? într-un moment special de familie?

Acum po?i afl? mai multe despre func?ionarea creierului ?i cum î?i po?i ajuca copilul cu un set de exerci?ii care ?i-au dovedit deja eficien?a.

 • Inteligen?a social?
 • Gimnastica creierului
 • Înv??are prin joc
 • Timp liber cu valoare educa?ional?
 • Resurse materiale educa?ionale din materiale reciclabile
 • Cum s? comunic?m eficient cu copiii no?tri
 • Activit??i premerg?toare ?i preg?titoare înv???rii scrisului
 • Cum s? stimul?m creativitatea copiilor prin joc
 • Teoria inteligen?elor multiple - o viziune diferit? asupra intelectului

Atelierele sunt pline de discu?ii interesante, propuneri creative ?i idei u?or de aplicat. Într-o atmosfer? deschis? afli tot ce e nou în materie de Teaching & Parenting.

Cursurile vor fi sus?inute de c?tre Ema Ionescu, Trainer autorizat CNFPA, cu peste 15 ani de experien?? în educa?ie.

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

La fiecare formare se elibereaz? Diplom? de participare care îmbog??e?te CV-ul dvs.