Excelență în viață și în business.
Seriozitate și profesionalism
Tehnici de Vanzare

Tehnici de Vanzare

15-16 octombrie

Preț:
900 lei (include suportul de curs ?i pauzele de cafea)
Durată:
4 zile (16:00-20:00)

Ai o afacere si vrei s? st?pânesti tehnicile de vânzare? Lucrezi în domeniul comercial ?i doresti s? î?i îmbun?t??esti rezultatele? Diploma?ia în vânzare î?i confer? rezultate de succes concretizate prin finalizari contractuale ?i crearea unor rela?ii comerciale de durat?.

Adriana Nica

Adriana Nica este formator autorizat si are o experien?? de peste  16 ani în vânz?ri de servicii ?i consultan?? de vanz?ri ?i marketing, administrând importante portofolii de clien?i corporate cu cifre de afaceri cuprinse între 1 ?i 14 mil euro.  Ariile de expertiz? ale Adrianei vizeaz? crearea de lead-uri, de vânzare prin telefon ?i vânzare direct?, precum ?i abilit??i de negociere ale vânz?rii ?i de dimensionare a valorii contractelor din momentul ofertei ini?iale  pân? la achizi?ia final?.

Cariera Adrianei în telesales este de peste 10 ani, ?i a început odat? cu primul departament de telemarketing înfiin?at în România ?i implementat de c?tre o companie cu un background de peste 25 ani în telesales.

De-a lungul carierei sale, Adriana a vândut servicii în valoare total? de peste 1 milion de euro ?i a gestionat un numar de peste 1 000 clien?i.  

Experien?a Adrianei se leag? de vânz?ri de servicii ?i spa?iu media pentru companii precum Pagini Aurii, Splendid Media, Sanoma Hearst, Convergent Media, McCann-Erickson sau Class IT Outsourcing.

Licen?iant? în Marketing, Adriana este absolvent? a Academiei de Studii Economice cu o tez? despre elaborarea unui Program de Marketing privind Lansarea la o expozi?ie interna?ional? a unui grup de mobilier românesc.

Cui se adreseaz?:
·         Middle department
·         Angajati
·         Antreprenori

Departamente:
·         Comercial,
·         Vanzari
·         Marketing, etc

Industrii:
·         Call center
·         Telecom
·         IT & C
·         FMCG
·         Banking
·         Farma,
·         Transporturi, etc

Obiectivele cursului:

La sfâr?itul sesiunii de formare participan?ii vor fi capabili s?:

 • Cunoasc? pa?ii vanzarii
 • Utilizeze tehnici de negociere ?i vânzare
 • Stapâneasca modalitati de comunicare
 • I?i organizeze activitatea de vânzare
 • Promoveze cu succes produsele ?i serviciile companiei
 • I?i urmareasc? managementul atingerii obiectivelor
 • Construiasc? rela?iile comerciale
 • Intre?ina rela?iile comerciale
 • Aplice psihologia gândirii orientate spre rezultate pozitive

Tematica cursului:

 • Etapele vânzarii
 • Strategii de vânzare
 • Depa?irea obiec?iilor
 • Comunicarea verbala ?i nonverbala
 • Tehnici de negociere
 • Incheierea vânzarii
 • Operatiuni post-vanzare
 • Profesionalismul
 • Feedback ?i evaluare

Reduceri:

 • 25% pentru studen?i
 • 20% pentru grupurile de minimum 3 persoane
 • 20% pentru membrii APOT
 • 20% pentru inscriere timpurie ( 30 zile inaintea cursului)
 • 15% fosti cursanti J`Info Training

Reducerile nu se cumuleaz?, acordându-se o singur? reducere la alegere.

Beneficii:

 • formare interactiv?, într-o formul? inovativ? pe piata romaneasc?, cu aplicabilitate imediat? în practic?
 • diplom? de participare ?i supliment descriptiv al compen?elor dobândite în urma cursului, documente ce pot fi utile la angajare
 • Supliment EUROPASS emis în limbile francez?, englez? ?i român?
 • coordonarea unui trainer cu cu vasta experien?? tehnici de vanzare si telesales
 • suport de curs detaliat ?i fi?e de lucru (anexe)
 • locatie ultracentrala (Pia?a Roman?) cu dotari moderne pentru curs

 

Cursurile se desf??oar? în sistem open, iar perioada anun?at? pentru desf??urarea cursurilor este orientativ?, data exact? urmând s? fie anun?at? cu aproximativ 7 zile înainte.

Investi?ia include: suportul de curs, livrarea cursului de c?tre trainer si pauzele de cafea.

Condi?ii de înscriere: Copie dup? buletin, copie dup? ultima diplom? de studii, fi?a de înscriere completat? ?i taxa de participare achitat? în cont J`Info Training: RO97 INGB 0001 0081 9830 8910, deschis la ING BANK.

Contact:

T: 021 311 09 98

M: 0723 394 515

E: secretariat@jinfotraining.ro

Alte cursuri ce v-ar putea interesa: